Vlada RH: Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Uredbe o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika.
Uredbom se uređuje subvencioniranje nabavke dizelskog goriva kojeg koriste autobusni prijevoznici koji obavljaju javni cestovni prijevoz putnika u cestovnom prometu.
 
Naime, nagli porast cijena energenata izravno utječe na standard građana pri čemu nabavna cijena pogonskog goriva, kao najznačajnijeg varijabilnog troška za prijevoznika, utječe i do 35% na ukupnu cijenu prijevoza.
 
Slijedom navedenog, Uredbom se određuje subvencija u iznosu od 1,47 kn/l što predstavlja smanjenje od 11,90% u odnosu na trenutno propisanu maksimalnu cijenu eurodizela. Time se istodobno smanjuju ukupni troškovi prijevoznika za približno 3,6%.
 
Pravo na ovu vrstu subvencije imaju osobe koje obavljaju javni linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu, a koje su temeljem odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine, a o čemu nakon podnesenog pisanog zahtjeva odlučuje rješenjem Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
 
Korisnici prava pisani zahtjev za nadoknadu dijela troškova podnose Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture tromjesečno, najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.
 
Procijenjena ukupna vrijednost Vladine mjere pomoći prijevoznicima u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika iznosi 75 milijuna kuna.

Vijesti iz medija