Vlada RH: Prihvaćena Odluka o dopuni Odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56

Vlada je na današnjoj 187. Sjednici usvojila Odluku o dopuni Odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56 sukladno lokacijskoj dozvoli, a temeljem zahtjeva društva Hrvatske ceste d.o.o. upućenog Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
 
Razlog pokretanja postupka izuzimanja navedene čestice iz područja pomorskog dobra, uključno sa rekonstrukcijom postojećeg mosta „Skradin“, Hrvatske ceste obrazložile su podizanjem stupnja sigurnosti za pješake i bicikliste preko vodotoka „Rivina jaruga“, na pravcu ulaza u Nacionalni park „Krka“. Naime, postojeće stanje na tom dijelu državne ceste ne posjeduje izrađenu stazu za pješake i bicikliste, čime se bitno ugrožava sigurnost odvijanja prometa.
 
Usvojenom Odlukom omogućit će se realizacija infrastrukturnog zahvata u sklopu šireg infrastrukturnog projekta izgradnje fekalne kanalizacije te izvanrednog održavanja državne ceste DC56, sa dogradnjom pješačko - biciklističke staze dionica Skradin - ulaz u NP Krka, a planirana vrijednost investicije iznosi 1,31 milijuna eura (bez PDV-a).

Pisane vijesti