Vlada RH: Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC66 i DC75 u k.o. Pula

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC66 i DC75 u k.o. Pula.

Donošenjem ove Odluke iz područja pomorskog dobra izuzima se dio katastarske čestice površine 22m² (pašnjak). Izuzeta se nekretnina potom upisuje kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu RH, dok upravljanje nad nekretninom preuzima društvo Hrvatske ceste d.o.o..

Osnovni razlog pokretanja ovog postupka jest realizacija projekta građenja i rekonstrukcije državne ceste DC66 i DC75 (dionica Veli Vrh - Pula - faza I etapa II.) kojom će se u bitnome utjecati na skraćivanje duljine trajanja lokalnog prometa.

Investicija je u ovoj etapi procijenjena na iznos od 62,6 milijuna kuna, a financirat će se kroz financijski plan društva Hrvatske ceste d.o.o.Najave