Vlada RH: Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56 u k.o. Skradin

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56 u k.o. Skradin.
 
Donošenjem ove Odluke iz područja pomorskog dobra izuzima se nekretnina u k.o. Skradin i ista se briše u zemljišnim knjigama kao opće dobro – pomorsko dobro  te se upisuje u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske. Društvo Hrvatske ceste na upravljanje preuzima navedenu nekretninu.
 
Osnovni razlog pokretanja postupka promjene granice pomorskog dobra je izgradnja mosta Skradin(Rivina Jaruga), odnosno rušenje postojećeg te izgradnja novog mosta preko vodotoka Rivina jaruga, sa dogradnjom  pješačko-biciklističke staze Skradin – ulaz u Nacionalni park Krka.
 
Planirana vrijednost investicije iznosi 9,9 milijuna kuna (bez PDV-a), a cilj projekta je osigurati siguran prijelaz pješaka i biciklista preko vodotoka Rivina jaruga.

Pisane vijesti