Vlada RH: Odluka o pokretanju postupka traženja strateškog partnera i osnivanju Povjerenstava za društvo HŽ Cargo

Vlada je na današnjoj 195. sjednici donijela Odluku o pokretanju postupka traženja strateškog partnera i osnivanju Povjerenstava za provedbu postupka i predlaganje odabira strateškog partnera društva HŽ Cargo, sa ciljem pronalaženja odgovarajućeg rješenja za dugoročnu održivost poslovanja navedenog društva.
 
Naime, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026. utvrđena je mjera Reforma željezničkog sektora u okviru koje se provodi reorganizacija upravljanja željezničkim društvima i njihovog poslovanja, uz to što je Vlada RH donijela i Pismo sektorske politike, čime se obvezala povećati konkurentnost i učinkovitost željezničkog sektora.
 
Glavna zadaća Povjerenstva je razmatranje mogućih daljnjih koraka kojima bi se osiguralo dovođenje kvalitetnog strateškog partnera sa značajnim iskustvom u željezničkom teretnom prijevozu, od kojeg se između ostalog očekuje da poveća tržišni udio HŽ Carga, uz povećanje opsega poslovanja u domaćem i međunarodnom željezničkom prometu sa ciljem ostvarivanja snažne potpore daljnjem razvoju željezničkog teretnog potencijala u Republici Hrvatskoj.
Također od strateškog partnera očekuje se i sudjelovanje u obnovi flote vagona i lokomotiva u skladu sa planovima širenja poslovanja, uz dokapitalizaciju u svrhu potpore budućem razvoju društva HŽ Cargo i poticanja daljnjeg razvoja društva Održavanje vagona d.o.o.
 
Povjerenstvo će nakon provedenog postupka predložiti Vladi RH donošenje odluke o odabiru strateškog partnera sukladno važećem zakonodavstvu Republike Hrvatske i Europske unije.

Vijesti iz medija