Vlada RH: Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

Cilj Nacionalnog plana jest stvaranje preduvjeta za prijelaz na čiste nisko ugljične oblike prometovanja, što uključuje ubrzanu tranziciju prema nisko ugljičnom gospodarstvu, održivom turizmu, unaprjeđenju sustava prostornog uređenja, a u konačnici zdravijem, aktivnijem i kvalitetnijem životu građana.

U okviru plana odredit će se mjere i projekti, provedbene aktivnosti, nositelji i sudionici njihove provedbe, izvori sredstava za provedbu te metodologija praćenja provedbe i vrednovanja pojedinih mjera.Vijesti iz medija