Vlada RH: Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Vukovar o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji za pružanje lučkih usluga

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Vukovar o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji za pružanje lučkih usluga.
 
Donošenjem ove Odluke daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća od 9. lipnja 2020. godine sklopljenu između Lučke uprave Vukovar i društva CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., Zagreb, a vezano za obavljanje djelatnosti lučkih usluga na terminalu T u luci Vukovar.
 
Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa Koncesionar nije bio u mogućnosti započeti obavljanje lučkih usluga u luci Vukovar te je Lučkoj upravi Vukovar dostavio Zahtjev za sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji, nakon čega je Upravno vijeće Lučke uprave donijelo Odluku o sporazumnom raskidu ugovora.

Pisane vijesti