Vlada RH: Nacrt prijedloga strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine, koju je izradilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao temelj budućeg prometnog razvoja riječnog prometa Republike Hrvatske.

Ovim dokumentom nisu specificirani pojedinačni projekti ili aktivnosti koji će se provoditi u sklopu pojedine mjere, nego se daje strateško usmjerenje razvitka za naredno desetogodišnje razdoblje, dok će se pojedinačni projekti i aktivnosti detaljnije razraditi u Srednjoročnom planu razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske, s planiranim iznosima troškova i predloženim načinom financiranja.

Strategijom su definirane mjere kako bi se osigurali glavni prioriteti prometa unutarnje plovidbe, a koji su usredotočeni na uspostavljanje i održavanje uvjeta za siguran i pouzdan promet unutarnjim vodnim putovima, razvoj i modernizaciju međunarodnih luka na unutarnjim vodnim putovima, povećanje održivosti i učinkovitosti sustava smanjenjem utjecaj na okoliš i povećanjem sigurnosti te unapređenje lučkog sustava.

Ciljevi koji su proizašli iz definiranih mjera Strategije su izgradnja infrastrukture prometnog sustava unutarnje plovidbe u skladu s potrebama i važećim strateškim dokumentima Republike Hrvatske te načelima europske prometne politike, kao i postizanje veće razine kvalitete i konkurentnosti postojeće mreže unutarnjih vodnih putova.

Republika Hrvatska ima preko 1000 km unutarnjih vodnih putova, od čega je 611,6 km klasificirano kao međunarodni vodni put, stoga je razvoj unutarnje plovidbe, vodnih putova te luka i pristaništa unutarnjih voda od gospodarskog interesa za Hrvatsku.

Pisane vijesti