Vlada: Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 2128 u k.o. Purga

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 2128 u k.o. Purga. Naime, Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije uputila je ovom Ministarstvu prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela županijske ceste ŽC 2128, k.č.br. 3037/2, površine 2139 m2, zk.ul.br. 1730, u k.o. Purga. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture utvrdilo je da je trajno prestala potreba korištenja dijela navedene županijske ceste ŽC 2128.

Osnovni razlog pokretanja postupka je što k.č.br. 3037/2 u naravi ne predstavlja javnu cestu, te se na istoj radi rješavanja imovinsko - pravnih odnosa predlaže ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste.Na temelju usvojene odluke provest će se upis brisanja u zemljišnim knjigama dijela županijske ceste.

Zakon o cestama člankom 5. stavkom 2. definira da Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti ili njezinom dijelu na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture donosi Vlada Republike Hrvatske.


Najave