Uvođenje "tonnage tax" sustava za hrvatske brodare u međunarodnoj plovidbi

Slika /arhiva/Hrvatska 2-Tankerska plovidba.JPG

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je osnovalo radnu skupinu, na čelu s državnim tajnikom za more kap. Mariom Babićem, koja je dobila zadatak izraditi prijedlog izmjena i dopuna Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi na porezni sustav brodara.

Naime, brodari u međunarodnoj plovidbi sada su u cijelosti oslobođeni plaćanja poreza na dobit, dok bi se po novome uveo tkz. tonnage tax sustav u kojem se visina poreza određuje prema veličini flote. Ovakav model sukladan je i smjernicama Europske unije te se primjenjuje u više europskih pomorskih država.

Jedan od uvjeta koji će se predložiti je obveza brodara da na brod krcaju određeni broj vježbenika palube i stroja, što je sukladno Vladinoj politici stipendiranja učenika i studenata pomorskih škola i fakulteta.

Također, važan uvjet bio bi da brodari ispunjavaju najveće sigurnosne zahtjeve i da imaju dobre rezultate pregleda brodova u domaćim i stranim lukama.

U izradi ovog propisa koristit će se iskustva europskih pomorskih država te su od pomorskih administracija zatraženi nacionalni propisi.

U Izradi prijedloga izmjena i dopuna Pomorskog zakonika sudjeluju predstavnici Ministarstva financija (Porezne uprave), brodara i drugi stručnjaci iz područja pomorskog prava.Pisane vijesti