U okviru "Božićne akcije" obavljen dvodnevni koordinirani inspekcijiski nadzor cestovnoga prometa

Slika arhiva/UPI w znacka.jpg
Inspektori cestovnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 18. i 19. prosinca proveli su akciju pojačanog nadzora prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu sukladno ovlastima proizašlima iz Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta te Prekršajnog zakona.

Nadzor je obavljan na tri punkta, a predmet nadzora bili su svi oblici prijevoza putnika i tereta temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, te radna vremena i vremena odmora mobilnih radnika sukladno Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.

U akciji je sudjelovalo 9 inspektora, a pregledano je ukupno 32 autobusa, od čega 5 autobusa iz EU, 3 autobusa iz Hrvatske, te 24 autobusa iz ostalih zemalja.

Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu utvrđeno je 11 prekršaja, od toga 2 kod vozača autobusa iz EU, 1 kod vozača iz Hrvatske, te 8 kod vozača iz ostalih zemalja, za što je izrečeno sveukupno 55.600,00 kuna, a naplaćeno sveukupno 37.340,00 kuna kazne, dok je temeljem Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, utvrđeno 9 prekršaja i to 1 kod vozača iz EU te 8 prekršaja kod vozača iz ostalih zemalja za što je izrečeno ukupno 27.700,00 kuna kazni, od kojih je naplaćeno 18.470,00 kuna.

Uz navedene kontrolirane autobuse, prekontrolirana su i 2 teretna vozila, i to 1 vozilo iz EU (za prijevoz opasnih tvari), te 1 teretno vozilo iz ostalih zemalja, kod kojih nisu utvrđeni prekršaji.

Sveukupno je temeljem navedenih zakona bilo konstatirano 20 prekršaja, a naplaćeno je 55.810,00 kuna kazni u Državni proračun.


Stranica