Tromjesečno izvješće o radu Službe inspekcije cestovnog prometa za razdoblje siječanj - ožujak 2013.

Slika /arhiva/nsl w UPI banner 1.jpg
Sukladno Godišnjem programu rada Službe inspekcije cestovnog prometa, inspektori cestovnog prometa su tijekom prva tri mjeseca 2013. godine kontinuirano poduzimali radnje inspekcijskih pregleda te određivali upravne i prekršajne mjere iz svoje nadležnosti u svezi nadzora primjene slijedećih zakonskih propisa: Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, Zakona o prijevozu opasnih tvari, Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu te Zakona o sigurnosti prometa na cestama, primjenjujući u svom postupanju Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta, Zakon o državnim službenicima, Zakon o sustavu državne uprave, kao i druge pozitivne zakonske propise RH.

U vezi s nadzorom poštivanja odredbi Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, inspektori cestovnog prometa su u prva tri mjeseca 2013. godine izvršili ukupno 1457 pregleda, pri čemu su utvrđena 372 prekršaja. Pritom je naplaćeno 844.000,00 kuna te izrečeno 1.325.491,00 kuna prekršajnih kazni na osnovu 154 izdana obavezna prekršajna i prekršajna naloga, te zaprimljenih presuda prekršajnih sudova. Također je nadležnim sudovima podneseno ukupno 185 optužnih prijedloga. Inspektori su donijeli 71 upravno rješenje, kojima su izrečene mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti prijevoza, naređeno otklanjanje utvrđenih nedostataka ili određeno privremeno isključenje vozila iz prometa.

U vezi s nadzorom poštivanja odredbi Zakona o prijevozu opasnih tvari, izvršen je ukupno 151 pregled, pri čemu je utvrđeno 53 prekršaja. Temeljem izdanih obaveznih prekršajnih i prekršajnih naloga (ukupno 10) naplaćeno je 16.500,00 kuna te izrečeno 35.500,00 kuna prekršajnih kazni. Nadležnim prekršajnim sudovima su podnesena 3 optužna prijedloga. Inspektori su donijeli 7 upravnih rješenja kojima su izrečene mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti prijevoza, naređeno otklanjanje utvrđenih nedostataka ili određeno privremeno isključenje vozila iz prometa.

Nadzor poštivanja odredbi Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, proveden je kroz tri segmenta: kroz nadzor radnih vremena vozača na cestama, kroz nadzore radnih vremena i vođenja potrebnih evidencija u tvrtkama te kroz nadzor radionica za tahografe. Ukupno je izvršeno 1011 inspekcijskih pregleda, pri čemu su utvrđena 732 prekršaja. Na temelju 205 izdanih obaveznih prekršajnih naloga i prekršajnih naloga, naplaćeno je 368.000,00 kuna te izrečeno 498.500,00 kuna prekršajnih kazni. Presudama prekršajnih sudova izrečeno je 145.827,00 kuna kazni. Također je nadležnim prekršajnim sudovima podnesen 61 optužni prijedlog. Inspektori su donijeli 16 upravnih rješenja, od čega 11 rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka, dok su ostalo rješenja o privremenom isključenju vozila iz prometa ili rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti prijevoza.

Inspekcija cestovnog prometa je također provodila nadzore primjene dijela Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji se odnosi na poštivanje odredbi u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija i osovinskog opterećenja te posebnih uvjeta za vozila iz posebnih propisa. Po toj osnovi obavljeno je 39 inspekcijskih pregleda te je utvrđeno 36 prekršaja. Naplaćeno je 75.500,00 kuna, a izrečeno 2.000,00 kuna prekršajnih kazni.

Osim navedenih aktivnosti, Inspekcija cestovnog prometa je tijekom prva tri mjeseca 2013. godine sudjelovala u međunarodnim akcijama inspekcijskog nadzora cestovnog prijevoza tereta i putnika, realizaciji projekata Europske unije u vezi s unapređenjem rada prometne inspekcije, kao i u programima edukacije inspektora, prijevoznika i profesionalnih vozača.

U nekoliko navrata su realizirane akcije inspekcijskog nadzora u suradnji s drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske (Ministarstvo unutarnjih poslova, Carinska uprava, Hrvatske ceste, Centar za vozila Hrvatske i dr.).


PRILOG
 
BROJ IZVRŠENIH INSPEKCIJSKIH NADZORA I PODUZETIH MJERA INSPEKTORA SLUŽBE INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA ZA RAZDOBLJE: SIJEČANJ – OŽUJAK 2013


Vijesti iz medija