Priopćenje Hrvatske kontrole zračne plovidbe povodom pada bespilotne letjelice u Zagrebu

U svrhu informiranja javnosti, a u svezi pada bespilotne letjelice na području grada Zagreba 10. ožujka 2022., Hrvatska kontrola zračne plovidbe priopćila je sljedeće:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) je trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koja pruža usluge u zračnoj plovidbi u zračnom prostoru Republike Hrvatske. HKZP je certificiran za pružanje sljedećih usluga i funkcija u zračnoj plovidbi:
- operativnih usluga u zračnom prometu (ATS)
- usluga komunikacije, navigacije i nadzora (CNS)
- usluga zrakoplovnog informiranja (AIS)
- usluga zrakoplovne meteorologije (MET)
- usluga oblikovanja letačkih postupaka (FPD)
- funkcije upravljanja zračnim prostorom (ASM)
- funkcije upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM).
 
U sklopu operativnih usluga u zračnom prometu HKZP pruža uslugu kontrole zračnog prometa unutar zračnog prostora Republike Hrvatske zrakoplovima čije su rute unaprijed poznate putem predanog plana leta.
 
U Republici Hrvatskoj je, u cilju osiguranja nadzora kontroliranog zračnog prostora u svrhu pružanja operativnih usluga u zračnom prometu, propisana obveza korištenja sustava za aktivnu detekciju (tzv. transpondera) od strane svih zrakoplova koji ulaze u hrvatski zračni prostor. Zrakoplovi koji nisu opremljeni transponderom nisu vidljivi za sustav koji se koristi prilikom pružanja usluga kontrole zračnog prometa u HKZP-u.
 
Bespilotna letjelica koja je noćas ušla u hrvatski zračni prostor i pala na području Zagreba nije imala transponder te je stoga HKZP nije detektirao sekundarnim radarima koji se koriste za nadzor zrakoplova u svrhu pružanja usluga kontrole letenja.
 
Naknadnim pregledom podataka s primarnog radara na lokaciji Pleso detektirani su radarski odrazi i putanja koji odgovaraju vremenu i lokaciji pada bespilotne letjelice, priopćili su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe.


Vijesti iz medija