Predstavljeni rezultati projekta Eco.Port

Slika /arhiva/080904-DSC01053.jpg

Rezultati projekta „Karakterizacija buke okoliša Lučke uprave Rijeka“ koji je usmjeren ka snižavanju i nadzoru zagađenju okoliša bukom u lukama predstavljen je danas u Rijeci.

Projekt je sufinancirala Europska komisija sa 75 posto iz programa PHARE 2005: Jadranska prekogranična suradnja između Hrvatske i Italije, PHARE CBC / INTERREG IIIA – Novi program jadranske prekogranične suradnje, dok je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjelovalo sa 15, a Lučka uprava Rijeka sa deset posto. Dio je to zajedničkog cjelovitog projekta Eco.Port koji je izrađen u suradnji s Lučkom upravom Venezia (Italia).

U okviru projekta koji se odvijao na području Lučke uprave Rijeka provedeno je niz akustičkih mjerenja u kojima su bili uključeni industrijski izvori buke (prijevoz tereta, prijevoz kontejnera, dizalice, vozila i ostala oprema), kao i prometni izvori buke (cestovni promet, željeznički promet, pomorski promet). Za oba projektna područja provedeni su postupci analize izloženosti stanovništva određenim razinama buke kao i analize smetnje uzrokovane bukom.

U okviru smjernica za budući rad, predloženo je i niz mogućih mjera za zaštitu od buke na najugroženijim područjima gradova Rijeke i Bakra. U sklopu projekta nabavljen je uređaj za mjerenje razine zvuka koji će Lučka uprava Rijeka koristiti u preventivnim akustičkim mjerenjima s ciljem što točnije karakterizacije promatranih izvora buke na svom području.

Interdisciplinarni pristup i primjena najmodernijih akustičkih metoda mjerenja i predviđanja buke u okolišu osiguravaju snižavanje razine buke. Izradom strateške karte buke Lučka uprava Rijeka pridružila se skupini od desetak velikih europskih luka koje su u ovoj godini izradile kartu buke lučkog područja. Pisane vijesti