Predstavljen projekt "Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav"

Slika /slike/foto 9_22/UUP-OSIJEK 30-9_22.jpg
Lidija Hubalek i Lana Deraković-Rakas iz Uprave unutarnje plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture predstavile su projekt "Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav" na 11. simpoziju Parka prirode Kopački rit - jučer, danas, sutra, koji se održao 29. i 30. rujna 2022. godine u Osijeku.
 
Projekt "Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav" vrijedan je više od 8,5 milijuna kuna i sufinanciran je sredstvima Europske unije, a uključuje monitoring parametara relevantnih za održavanje plovnog puta, inventarizaciju sastavnica bioraznolikosti na zajedničkom sektoru rijeke Dunav, daljnji razvoj WAMOS sustava te povezivanje ključnih dionika, kao i analiziranje privezišta na rijeci Dunav i plovnim pritokama Dunava. Projekt je započeo u srpnju 2020. godine i trajat će do kraja travnja 2024. godine, a na projektu kao projektni partneri, uz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI), sudjeluju i austrijsko Ministarstvo za klimatske akcije, okoliš, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju te srpsko Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI).
 
Tijekom provedbe projekta prikupljat će se relevantni hidrološki, hidraulički i morfološki podaci te će se napraviti inventarizacija sastavnica bioraznolikosti na zajedničkom hrvatsko-srpskom dijelu rijeke Dunav, a prikupljeni podaci doprinijet će definiranju ciljeva očuvanja za planove upravljanja riječnim slivovima u Hrvatskoj u skladu s direktivama i smjernicama Europske unije.
 
Istaknimo kako je opći cilj monitoringa stanja rijeke Dunav osiguranje temelja za zajedničku strategiju i aktivnosti Hrvatske i Srbije u svrhu održavanja Dunava kao važnog međunarodnog plovnog puta na način koji neće ugrožavati ekosustave i njihovu bioraznolikost.
 
Dodajmo kako je ovogodišnji 11. simpozij Parka prirode Kopački rit - jučer, danas, sutra organiziran u suradnji s brojnim prirodoslovnim institucijama te je ponudio 68 izlaganja o nacionalnim i međunarodnim projektima s različitim žarišnim točkama, a ujedno je predstavljen i multidisciplinaran pristup u obradi tema iz raznih područja na širem prostoru Baranje i Hrvatske.

Pisane vijesti