Održana je ministarska videokonferencija na temu prijevoza na unutarnjim plovnim putevima

Slika /slike/foto 11_20/1 z UnPL-ZGKSB 20-11_20.jpg
Njemačko predsjedništvo Vijećem Europske unije održalo je danas, 20. studenoga video-konferenciju ministara prometa, u radu koje je ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sudjelovala pomoćnica ministra, Duška Kunštek.

Cilj konferencije bio je raspraviti mišljenja o utjecaju Europskog Zelenog plana na kompetitivnost i održivost unutarnjih plovnih putova te o doprinosu unutarnjih plovnih putova, u pogledu promicanja klimatske neutralnosti i ozelenjivanja prometnog sektora. Rasprava je bila podijeljena u dva dijela, na način da su stavove prvo podijelile države članice, Europska komisija i Europski parlament, a potom tvrtke i udruženja prijevoznika.

Pomoćnica ministra, Duška Kunštek u svojem je izlaganju istaknula kako je stvaranje odgovarajućeg političkog, zakonodavnog i ekonomskog okvira strateški prioritet Republike Hrvatske. Naglašena je važnost multimodalnog prijevoza s ciljem bolje integracije unutarnjih polovnih putova i riječnih luka u prometni sustav: "Nacionalnim okvirom politike za uspostavu infrastrukture i razvoja tržišta alternativnih goriva u prometu Republike Hrvatske definirani su zahtjevi prema prometnoj infrastrukturi kako bi se ostvario značajan napredak pristupa alternativnim gorivima. Također, a kako bi se iskoristio puni potencijal unutarnjih plovnih putova, potrebno je kombinirati ulaganja u ozelenjivanje flote i infrastrukturu.". - rekla je pomoćnica ministra Kunštek, te je posebno istaknula činjenicu da Hrvatska ulaže u ozelenjivanje flote te planira sufinancirati zamjenu dotrajalih motora i ostalih sustava na plovilima, s onima koji su ekološki prihvatljivi, kao što su hibridni, električni ili LNG motori. Na kraju, ulagati se želi i u potpuno nova plovila. Istaknuta je i važnost korištenja EU sredstava u pogledu modernizacije sektora, a osobito korištenje sredstava u okviru Instrumenta za oporavak i otpornost, zaključila je pomoćnica ministra u svojem obraćanju.

Predsjedavajući njemački ministar, Andreas Scheuer istaknuo je kako je prijevoz unutarnjim plovnim putovima iznimno bitan za europsko gospodarstvo, osobito s obzirom na prijevozne kapacitete ove vrste prijevoza i povoljan utjecaj na okoliš. U budućnosti je potrebno još jasnije isticati sve dobrobiti i potencijale, koje prijevoz unutarnjim plovnim putovima ima, te poticati inovacije unutar sektora.

Povjerenica Europske komisije za promet, Adina Vălean u svojem se izlaganju posebno osvrnula na posljedice krize uzrokovane izbijanjem bolesti COVID-19, a koja je utjecala na cijeli prometni sektor, uključujući i prijevoz unutarnjim plovnim putovima. EU je u tom smislu napravila puno kako bi ublažila posljedice krize, osobito u smislu proglašavanja radnika koji rade u prijevoznom sektoru ključnima. Najavila je i skoro objavljivanje Strategije Europske komisije za održivu i pametnu mobilnost, a u kojoj će jednu od središnjih uloga imati i prijevoz unutarnjim plovnim putovima.

Većina država članica u svojim je izlaganjima istaknula kako prijevoz unutarnjim plovnim putovima može značajno doprinijeti ostvarivanju ciljeva Europskog Zelenog plana, no iznimno je bitan konsenzus i usklađivanje zakonodavnih okvira država članica. Istaknuta je i važnost digitalizacije te poticanje inovacija u sektoru.

Pisane vijesti