Objavljen Poziv za nadmetanje za radove na rekonstrukciji i gradnji V.b koridora na dionici pruge Dugo Selo – Križevci

Slika /arhiva/nsl hz infr Pz-Vl 11_12.jpg
HŽ Infrastruktura danas je, 15. listopada, objavila Poziv na nadmetanje za radove na rekonstrukciji i gradnji V. b koridora na dionici pruge Dugo Selo – Križevci. Radi se o jednom od najvećih projekata gradnje i rekonstrukcije željezničke infrastrukture vrijednog 1,25 milijardi kuna za koji se apliciralo prema fondovima EU iz kojih će se sufinancirati 85 posto troškova.

Na toj će se dionici rekonstruirati postojeći i izgraditi drugi kolosijeka željezničke pruge na navedenoj dionici Dugo Selo – Križevci. Cilj projekta je modernizacija cijelog V.b željezničkog koridora od Rijeke preko Zagreba, Dugog Sela, Križevaca do Botova i  državne granice.

Provedba projekta izgradnje navedene dionice predviđena je za razdoblje od kolovoza 2014. do srpnja 2018. godine, a odvija se u okviru Operativnog programa za promet. Za dva tjedna 29. listopada, bit će objavljen i Poziv na nadmetanje za nadzor.obnovljena dionica željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik

U okviru ovog projekta planirani su brojni radovi i aktivnosti:
  • izmještanje svih postojećih instalacija (vodovoda, kanalizacije, plinovoda, elektroenergetskih i telekomunikacijskih vodova) te uklanjanje postojećih objekata;
  • izgradnja drugoga kolosijeka dužine 38,2 km i rekonstrukciju postojećeg dužine cca 9 km;
  • rekonstrukcija 3 postojeća kolodvora (Dugo Selo, Vrbovec i Križevci), zatim izgradnja novog kolodvora Gradec i 2 stajališta uz rekonstrukcije i uređenje postojećih kolodvorskih zgrada u kolodvorima Dugo Selo, Vrbovec i Križevci;
  • izgradnja devijacije pruge od Dugog Sela za Novsku, odnosno za X.koridor, i to od kolodvora Dugo Selo do Ostrne u duljini 1,4 km;
  • izgradnja 5 novih mostova i rekonstrukcija postojećih 7;
  • ukidanje ukupno 17 željezničko - cestovnih prijelaza i 2 pješačka prijelaza uz izgradnju 12 križanja izvan razine  (11 nadvožnjaka i 1 podvožnjak) i 6 pothodnika,  izgradnja cesta koje spajaju križanja izvan razine s postojećim cestovnim prometnicama,
  • uređenje elemenata vanjske i unutarnje odvodnje na otvorenoj pruzi i kolodvorima  te servisnim cestama i objektima;
  • nadogradnja stabilnih postrojenja električne vuče, modernizaciju signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te ugradnju osiguranja ETCS-a razine 1;
  • izgradnja cca 20 km zidova za zaštitu od buke te cca 25 km servisnih cesta.
Rekonstrukcijom postojećeg i izgradnjom drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci osigurat će se putovanje vlakovima do 160 km/sat, povećat će se kapacitet i propusnost prometnog koridora i mogućnost preuzimanja vlakova duljine do 750 m.

Značajno će se smanjenjiti vremena putovanja između Zagreba, Bjelovara, Koprivnice, Varaždina i Čakovca, a u konačnici, nakon završene modernizacije cijelog V.b koridora i putovanje od Rijeke preko Zagreba do Botova i državne granice.


Najave