Nadzorom cestovnog putničkog i teretnog prijevoza utvrđeno 137 prekršaja

Slika /slike/foto 11_23/1 ICPC 45tj 14-11_23.jpg
Inspektori cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u razdoblju od 6. do 12. studenoga izvršili redovite i izvanredne nadzore putničkog i teretnog prijevoza na prometnicama, graničim prijelazima te u prostorima prijevozničkih tvrtki temeljem Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
 
Provedenim nadzorima putničkog i teretnog prijevoza na prometnicama, graničim prijelazima te u prostorima prijevozničkih tvrtki, u predmetnome razdoblju izrađeno je 358 zapisnika, utvrđeno je 137 prekršaja te je izdano 64 obaveznih i 13 prekršajnih naloga. Također, u istome razdoblju izdana su 3 optužna prijedloga, 8 opomena kao i 4 rješenja o privremenom isključenju vozila iz prometa.
 
Ukupno je izrečeno 95.836,56 eura kazni, od kojih je naplaćeno 34.422,92 eura.
 
Inspektori cesta Sektora inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta, sukladno usvojenom planu rada su, na osnovu Zakona o cestama tijekom 45. tjedna 2023. godine, izvršili su 20 inspekcijskih pregleda prometnica, kojima je utvrđeno 25 nepravilnosti i za koje su izdana 3 rješenja o otklonu nedostataka te jedan obavezni prekršajni nalog.
 
Inspekcijski nadzori autobusa za prijevoz školske djece (posebnog linijskog i povremenog prijevoza) te nadzori prometne signalizacije u zonama škola nastavljaju se izvršavati prema utvrđenome planu.

Vijesti iz medija