Ministar Oleg Butković predstavio početak implementacije Projekta izrade "Nacionalnoga plana razvoja luka otovorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja"

Slika /arhiva/nsl MIN-PREZ-NAC-LUKE 21-4_16.JPG
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, Oleg Butković pozdravnim govorom sudionicima i uzvanicima predstavljanja početka implementacije Projekta izrade "Nacionalnoga plana razvoja luka otovorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja", otvorio je Konferenciju o izradi ovoga strateškog dokumenta koji je nužan preduvjet konzumiranju financijskih sredstava fondova Europske unije, odnosno omogućuje u slijedećem koraku povlačenje novca iz europskih fondova te predstavlja prekretnicu u razvoju pomorskog sustava županijskih i lokalnih luka i svakako je potreban kako bi se omogućio njihov daljnji efikasan i održivi razvoj te kako bi se doprinijelo zaštiti i očuvanju okoliša na područjima njihova djelovanja.

"Izrada jednog takvog strateškog dokumenta izrazito je važna, ne samo za ministarstvo već za cijelu Hrvatsku. U okviru operativnog programa EU-a imamo na raspolaganju sredstva za ulaganje u lučku infrastrukturu, no u ovom trenutku ne možemo povući ni jednu lipu jer nemamo taj dokument.". - rekao je u uvodnom dijelu predstavljanja ministar Oleg Butković.

U obraćanju sudionicima predstavljanja ovoga Projekta ministar Butković rekao je da Priojekt vrijedi 6,02 milijuna kuna s time da se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 8% posto, kroz Operativni program Promet 2007. - 2013.

"Ovaj strateški dokument omogućiti će jedinstveni razvoj ukupnog priobalnog i otočnog područja, imajući pritom u vidu socio - ekonomske potrebe otočnog stanovništva, ali i otočnoga gospodarstva. Pomorsko dobro i mogućnosti razvoja nautičkog turizma i ribarstva te ostanak ljudi na otocima je naš prioritet i obveza.". - istaknuo je ministar Butković, dodavši da Hrvatska ima šest luka od osobitog međunarodnog gospodarskog značaja i preko 400 luka županijskog i lokalnog značaja, a koje imaju ključnu ulogu u smslu održavanja života na otocima.

Ministar Butković naglasio je da se u ovoj godini iz Proračuna planira izdvojiti oko 40 milijuna kuna za županijske luke i lučke uprave, no taj iznos nažalost nije  dovoljan budući da su realne potrebe daleko veće.

Uz resornoga ministra Olega Butkovića osvrt na predstavljanje Projekta u okviru djelokruga nadležne Uprave za upravljanje pomorskim dobrom dala je pomoćnica ministra, Jadranka Fržop dok su sa strane predstavnika zajednice ponuditelja izrade ovoga strateškog dokumenta, na konferenciji sudjelovali Diego Chersi, voditelj tima Planet S.A iz Grčke, zatim Adelkis J. Rogan ispred Rogan and Associates S.A. također iz Grčke i Dražen Breglec, suvlasnik tvrtke EUfondia d.o.o. iz Zagreba koja također sudjeluje u izradi Projekta.

Očekivani završetak izrade Nacionalnog plana predviđen je za posljednje tromjesečje 2016. godine, a cilj mu je ponuditi učinkovit model upravljanja i razvoja pomorsko - putničkog prometnog sustava, uz podizanje razine učinkovitosti povezivanja obalnog i otočnog područja te razine kvalitete lučkih usluga.

Predstavljanju Nacionalnoga plana u Kongresnoj dvorani Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture nazočili su brojni sudionici iz priobalnih županija i gradova, predstavnici županijskih lučkih uprava i predstavnici županijskih razvojnih agencija, predstavnici sveučilišta i pomorskih fakulteta. Predstavljanju su nazočili i predstavnici nevladinih udruga i organizacija koje pratite sektor pomorstva, otočnog i priobalnog razvoja, a koji su već prilikom planiranja Projekta identificirani kao krajnji korisnici rezultata samog projekta.


Pisane vijesti