Ministar Oleg Butković otvorio radove na izgradnji državne ceste Rogovići - Lindarski Križ

Slika /slike/foto 7_19/foto MIN-ROGOVICI 22-7_19/nsl foto MIN-ROGOVICI 22-7_19.jpg
Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković danas je otvorio radove na izgradnji državne ceste Rogovići - Lindarski Križ, u nazočnosti predstavnika gravitirajućih općina i gradova i tom prilikom je pohvalio kvalitetno pripremljeni Projekt od strane naručitelja radova, Hrvatskih cesta d.o.o., te je naglasio važnost izgradnje ove prometnice za Pazin, jer predstavlja obilaznicu Grada, čime će se sav tranzitni promet izmjestiti iz Pazina: "Hrvatske ceste su sveprisutne, ne samo u Istri nego i u cijeloj Hrvatskoj. Osim ovoga, pripremaju druge velike projekte u Istri u izgradnji državnih cesta, a to su cesta Veli Vrh-Pula, obilaznica kod Buzeta te cesta Vranje-Lupoglav. To su velike investicije i veliki infrastrukturni projekti koji su sada u fazi pripreme, ali vrlo brzo krećemo u izvedbu, za što smo dodatno izdvojili oko 300 milijuna kuna.". - rekao je Butković te dodao kako je ovaj Projekt još jedan u nizu sličnih projekata koje realizira resorno Ministarstvo, u sklopu proklamirane Vladine politike o ravnomjernom razvoju svih Hrvatskih krajeva i županija.

Pazinski gradonačelnik, Renato Krulčić zahvalio je ministru Olegu Butkoviću na realizaciji izgradnje spojne ceste, koja je od iznimnog značaja građanima Pazina i Pazinštine: "Izgradnjom ceste stvaraju se pretpostavke za novu kvalitetu života u našem gradu.". - istaknuo je gradonačelnik Krulčić.

Predsjednik uprave Hrvatskih cesta d.o.o., Josip Škorić, ovom prigodom ukratko je predstavio ministru Butkoviću, gradonačelniku Krulčiću te pristutnim predstavnicima gradova i općina te novinarima Projekt izgradnje prometnice, koji realiziraju Hrvatske ceste d.o.o., kao naručitelj radova. Projektirana duljina buduće dionice spojne ceste je 6,14 km i njenim dovršetkom omogućit će se među - općinsko povezivanje i to od priključka na županijsku cestu ŽC 5190 (Žminj - Rogovići), kod čvora 'Rogovići', na Istarskom ipsilonu te obilazak Pazina, što će značajno poboljšati sigurnost sudionika u prometu tom dionicom, ali i protočnost vozila, budući da je cesta projektirana je za mješoviti promet prosječne brzine do 80 kilometara na sat.

Vrijednost radova, koji bi prema planu trebali trajati 20 mjeseci, iznosi gotovo 43 milijuna kuna, a glavni razlog ovoj investiciji jest činjenica da su na dionici Istarskog ipsilona od Cerovlja do Rogovića, od predviđena tri ulaza u Pazin (istok, centar i zapad), do danas realizirana dva, istok (Ivoli) i zapad (Rogovići), dok čvor na križanju Istarskog ipsilona i državne ceste Pazin - Vozilići trenutno nije izveden, zbog čega se promet usmjeren prema Labinu i istočnoj obali Istre odvija postojećom dionicom državne ceste, koja prolazi kroz grad Pazin, stoga će se dovršetkom nove dionice spojne ceste, taj problem kvalitetno i trajno riješiti.

Također, Projekt izgradnje spojne ceste u najvećem dijelu realizirat će se u skladu sa najvišim ekološkim standardima, budući da cesta cijelom svojom trasom prolazi vodo-zaštitnim područjem, zbog čega je predviđena primjena kontroliranog sustava odvodnje, koja uključuje izgradnju mastolova (separatora) i ispusta pročišćenih oborinskih voda u upojne bunare te izgradnju tri nužna prolaza (propusta) ispod trupa prometnice.

 

Najave