Inspekcija cestovnog prometa sudjelovala na drugom ADR Cross border Enforcement (ACE) u Nizozemskoj

Slika /arhiva/NSL ADR CI 22-06_18.jpg
Službenici Inspekcije cestovnog prometa dana 21. i 22. lipnja 2018. godine sudjelovali su u drugom Cross border Enforcement (ACE) u Nizozemskoj. U provođenju nadzora nad prijevozom opasnih tvari u cestovnom prometu uz inspektore zemlje domaćina Nizozemske pored hrvatskih inspektora sudjelovali su i predstavnici Luksemburga, Češke i Njemačke.

Nadzorom je obuhvaćeno 44 vozila koja su obavljala prijevoz opasnih tvari.

U 16 slučajeva su utvrđene nesukladnosti sa zahtjevima ADR-a što je 36,4 % od ukupnog broja pregledanih vozila. Prilikom izvršenih nadzora utvrđene su nepravilnosti: neodgovarajuća dokumentacija za prijevoz opasnih tvari, nepravilno označavanje vozila i pakiranja za prijevoz opasnih tvari, neodgovarajuća i nedostatna oprema za vozača, nedostajući i neispravni vatrogasni aparati, narušena hermetičnost, curenje opasnog tereta iz pakiranja i kontejner-cisterne zbog oštećenih brtvi i zatvarača.

Ovakvim zajedničkim nadzorima želi se postići smanjenje razlika u provođenju nadzora nad prijevozom opasnih tvari između nadzornih službi zemalja članica EU-a, pravilno i svrsishodno korištenje odgovarajuće zaštitno-sigurnosne opreme, razmjena znanja i iskustava. Time se isto tako doprinosi i fer tržišnom natjecanju u Europi i sigurnosti prijevoza opasnih tvari.


Vijesti iz medija