HAKOM: Povećan promet i broj prenesenih brojeva na tržištima elektroničkih komunikacija

Slika /arhiva/logoHAKOM_2404.jpg
Pad prihoda od telefonskih usluga u nepokretnoj mreži u odnosu na prethodno razdoblje praćen je povećanjem ukupnog odlaznog prometa iz čega je vidljivo da su korisnici u četvrtom tromjesečju 2012. godine razgovarali više ali i za niže cijene.

Prema prikupljenim podacima, HT je zadržao vodeći položaj u dijelu koji se odnosi na pružanje telefonskih usluga u nepokretnoj komunikacijskoj mreži. S druge strane, udio novih operatora se smanjuje prvenstveno kao posljedica značajnog pada broja korisnika usluge predodabira operatora (CPS) za oko 7 posto u odnosu na prethodno tromjesečje.

Rast prenesenih brojeva za više od 33 posto u odnosu na 2011. godinu rezultat je migracije korisnika od jednog operatora prema drugom što ukazuje na veći izbor cjenovno povoljnijih usluga.

Na tržištu pokretnih komunikacija zabilježen je pad u odnosu na prethodno tromjesečje, kako prihoda i broja korisnika, tako i broja odlaznih minuta. Navedeno je rezultat izostanka sezonskog učinka koji je karakterističan za treće tromjesečje zahvaljujući turistima koji koriste uslugu roaminga te domaćim korisnicima koji također ostvaruju veći promet. U odnosu na 2011. godinu korisnici su ostvarili preko 19 posto više odlaznih minuta u prometu.

Iako je HT zadržao vodeći položaj u dijelu koji se odnosi na pružanje telefonskih usluga u pokretnoj komunikacijskoj mreži, može se zaključiti kako su udjeli sva tri operatora konstantni što ukazuje na stabilnost operatora koji krajnjim korisnicima mogu ponuditi usluge u skladu s njihovim očekivanjima. Djelotvorno tržišno natjecanje na tržištu pokretnih komunikacija očituje se i u porastu broja prenesenih brojeva kojih je na kraju 2012. godine u pokretnim mrežama bilo 476.281, odnosno gotovo nevjerojatnih 61,5 posto više u odnosu na kraj 2011. godine.

Utjecaj spomenutog sezonskog učinka odrazio se i na broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem pokretnih mreža koji je smanjen za oko 12 posto u odnosu na prethodno razdoblje. Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnim mrežama i dalje bilježi rast te je na kraju 2012. godine dosegao broj od 890.273 priključaka, odnosno 3,76 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine i i postigao gustoću od 20,75 posto.

Rast je rezultat razvoja ovog dijela tržišta zbog izraženije konkurencije među operatorima kao i regulatornih mjera koje HAKOM provodi u interesu tržišta.

Pored telefonske usluge i usluge širokopojasnog pristupa internetu, oko 40 posto krajnjih korisnika koristi uslugu prijenosa TV programa uz plaćanje naknade nekog od kabelskih, IPTV ili satelitskih operatora, priopćio je HAKOM.


Vijesti iz medija