Do 21. rujna javni poziv za dodjelu državnih potpora otočnim poslodavcima

Slika /arhiva/Brodarica.jpg

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka srpnja raspisalo jee javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Tekst javnog poziva nalazi se u cijelosti na stranici ministarstva  www.mmpi.hr u rubrici MORE/Otoci i u rubrici NATJEČAJI, a otvoren je do 21. rujna 2007. godine.  

Ukupna državna potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta može iznositi do 200.000 EUR, a u sektoru cestovnog prometa 100.000 EUR (bruto iznos) tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući sve državne potpore i državne potpore male vrijednosti.
 
Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti je namijenjena otočnim poslodavcima (fizičke osobe-obrtnici i pravne osobe) koji imaju sjedište na otocima, koji svoju djelatnost obavljaju na otocima i zapošljavaju radnike koji imaju prebivalište na otocima. Kriteriji za ostvarivanje prava na potpore su broj zaposlenih radnika i obavljanje svih djelatnosti određenih za otoke prve skupine, odnosno druge skupine.

Osnovni cilj ove mjere Vlade je poticanje razvoja otočnog gospodarstva posebice kroz poticanje zapošljavanja otočnog stanovništva. Provedba Uredbe doprinosi razvoju otočnog gospodarstva, stvaranju pogodne klime za otvaranje novih radnih mjesta, poticanju otočnih obrtnika i gospodarstvenika na zapošljavanje domicilnog stanovništva, te na prijavljivanje tvrtki na otocima, što će dovesti do povećanja prihoda od poreza na dohodak za otočne jedinice lokalne samouprave.

Uvođenjem navedene mjere poslodavci će biti potaknuti na prijavljivanje svojih radnika, što će se pozitivno odraziti na smanjenje sive ekonomije u Republici Hrvatskoj. Isto tako stvaranje mogućnosti za zapošljavanje otočnog stanovništva utječe i na zadržavanje otočnog stanovništva na otocima, a time i na smanjenje depopulacije otoka te popravak demografske slike otoka. Također, ovom mjerom želi se posebno potaknuti opstanak i razvoj otočnog malog gospodarstva u segmentu autohtonih-izvornih otočnih djelatnosti.

Korisnici potpora koji su ostvarili pravo na državnu potporu male vrijednosti za očuvanje radnih mjesta u 2006. mogu steći pravo na podnošenje zahtjeva od 1. rujna 2007. budući da se pravo na potporu za iste radnike stječe protekom 12 mjeseci od prethodnog javnog poziva.

Na prvi javni poziv iz 2006. godine pristiglo je 252 zahtjeva od kojih je 185 poslodavaca, udovoljavajući postavljenim uvjetima i kriterijima, ostvarilo pravo na državnu potporu male vrijednosti u ukupnom iznosu od 7.866.251,18 kuna i to za 2.854 radnih mjesta.

Pregled podataka javnog poziva iz 2006.

ŽUPANIJA

Broj prijavljenih poslodavaca

Broj poslodavaca koji nisu zadovoljili uvjete i kriterije

Broj poslodavaca koji su zadovoljili uvjete i kriterije

 Broj djelatnika za koje je odobrena potpora

Odobreni iznos

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

52

45 

615 

1,447.885,30

SPLITSKO-DALMATINSKA

51 

17 

34 

658 

1,819.128,35

ŠIBENSKO-KNINSKA

11 

38 

94.009,55

ZADARSKA 

39 

13 

26 

359 

954.915,48

PRIMORSKO-GORANSKA

92 

21 

71 

1184 

3,550.312,50

sveukupno 

245 

60 

185 

2854 

7,866.251,18

Prema raspoloživom broju podataka, pravo na naknadu mogli bi ostvariti otočni poslodavci za ukupno do 15.000 zaposlenih, a u državnom  proračunu za 2007. godinu za tu namjenu osigurano je 20 milijuna kuna. Podaci se temelje na postojećem stanju zaposlenih u obrtu, trgovačkim društvima, zadrugama i udrugama na hrvatskim otocima i poluotoku Pelješcu.

Hrvatska ima ukupno 1.244 otoka, otočića, hridi i grebena, a od 79 većih otoka 50 je stalno nastanjenih. Otoci zauzimaju 5,8% površine hrvatskog kopna i prema popisu iz 2001. u 344 otočna naselja živi 124.870 stanovnika.Pisane vijesti