Akcija nadzora prijevoza tereta na državnoj cesti D46 - GP Tovarnik

Slika arhiva/nsl UPI-VSZ 23-9_16.jpg
Djelatnici Inspekcije cestovnoga prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture sukladno godišnjem programu rada proveli su 23. rujna 2016. godine inspekcijski nadzor prijevoza teretna na državnoj cesti D 46, granični prijelaz Tovarnik u Vukovarsko - srijemskoj županiji.

U okviru provedene akcije sudjelovali su voditelj Službe, voditelj Odjela i 4 viša inspektora cestovnog prometa, gdje su prekontrolirana 4 teretna vozila  iz Srbije, 3 teretna vozila i Bugarske,  te po jedno teretno vozilo prijevoznika iz BIH i Hrvatske.

Tijekom inspekcijskog nadzora prekontrolirana su 203 radna dana mobilnih radnika.

Predmet kontrole bila je primjena prijevoznog i socijalnog zakonodavstva u cestovnom prometu, slijedom čega je utvrđeno 5 povreda odredaba Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu i 2 povrede odredaba Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Temeljem utvrđenih prekršaja na mjestu nadzora izrečeno je prekršajnih kazni u iznosu od 11.200,00 kuna, dok je na licu mjesta naplaćeno prekršajnih kazni u iznosu od 7.467,00 kuna.

PRILOG
IZVJEŠĆE O IZVRŠENOM NADZORU D46 - GP Tovarnik (.xls)Stranica