Akcija nadzora prijevoza tereta na autocesti A2 - PUO Crodux

Slika /arhiva/nsl UPI-SKZ 18-3_16.jpg
Djelatnici Inspekcije cestovnoga prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture sukladno godišnjem programu rada proveli su 17. ožujka 2016. godine akciju inspekcijskog nadzora cestovnog prijevoza tereta na autocesti A2, prateći uslužni objekt Crodux, Sveti Križ Začretje u Krapinsko - zagorskoj županiji.

U okviru provedene akcije sudjelovala su 3 viša inspektora cestovnog prometa, te je prekontrolirano 5 teretnih vozila Hrvatskih prijevoznika, jedno teretno vozilo prijevoznika iz Slovenije, jedno teretno vozilo prijevoznika iz Srbije, jedno teretno vozilo prijevoznika iz Turske, jedno teretno vozilo prijevoznika iz Bosne i Hercegovine i jedno teretno vozilo prijevoznika iz Albanije.

Tijekom inspekcijskog nadzora prekontrolirano je 348 radnih dana mobilnih radnika.

Predmet kontrole bila je primjena prijevoznog i socijalnog zakonodavstva u cestovnom prometu, slijedom čega su utvrđena 4 prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, temeljem čega je izrečena prekršajna kazna od 650,00 kuna, dok je na licu mjesta naplaćena prekršajna kazna od 500,00 kuna.


Vijesti iz medija