Akcija nadzora prijevoza tereta na autocesti A1, PUO Draganić

Slika /arhiva/nsl UPI-A1 PUO-DRGN 23-3_16.JPG
Djelatnici Inspekcije cestovnoga prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture sukladno godišnjem programu rada proveli su 22. ožujka 2016. godine akciju inspekcijskog nadzora cestovnog prijevoza tereta na autocesti A1, prateći uslužni objekt Draganić u Karlovačkoj  županiji. Inspekcijski nadzor proveden je u suradnji sa djelatnicima MUP-a, Carine, Hrvatskih cesta i Centra za vozila Hrvatske.

U okviru provedene akcije sudjelovali su voditelj Odjela i  3 viša inspektora cestovnog prometa, te je prekontrolirano 8 teretnih vozila Hrvatskih prijevoznika, 2 teretna vozila prijevoznika iz Mađarske, jedno teretno vozilo prijevoznika iz Srbije i jedno teretno vozilo prijevoznika iz Albanije.

Tijekom inspekcijskog nadzora prekontrolirano je 348 radnih dana mobilnih radnika.

Predmet kontrole bila je primjena prijevoznog i socijalnog zakonodavstva u cestovnom prometu, slijedom čega je utvrđeno 5 prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, temeljem čega je izrečeno prekršajnih kazni u iznosu od 4950,00 kuna, dok je na licu mjesta naplaćeno prekršajnih kazni u iznosu od 3500,00 kuna.

PRILOG:
 
IZVJEŠĆE - akcije nadzora prijevoza tereta na autocesti A1, PUO Draganić (.xls)
 

 


Vijesti iz medija