Vlada: Usvojena Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukturen za razdoblje do 2030. godine i Odluka o donošenju Nacionalnog plana upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o donošenju Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine i
Odluku o donošenju Nacionalnog plana upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine.

Naime, oba Nacionalna plana dio su osnovnih elemenata reforme željezničkog sustava i jedni od ciljeva definiranih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti (NPOO) sa rokom donošenja u prosincu ove godine, kojim se nastavljaju aktivnosti Vlade RH usmjerene prema modernizaciji i održavanju željezničke infrastrukture i aktivnosti usmjerene prema unaprjeđenju učinkovitosti željezničkog sustava, utvrđivanjem razvojnih potreba i prioriteta ulaganja u području upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima kao i prioriteta ulaganja u unaprjeđenje usluga željezničkog prijevoza.

Također, Nacionalni planovi za koje je između ostalog proveden i postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 17. studenog do 2. prosinca 2022. godine, utvrđen je i provedbeni okvir koji se sastoji od institucionalnog okvira za provedbu, praćenje i vrednovanje provedbe te akcijskih planova.

Akcijski planovi sadrže detaljnu razradu mjera koje se provode radi ostvarenja posebnih ciljeva. Za svaku mjeru u oba dokumenta utvrđeni su nositelji i rok provedbe, pokazatelji rezultata za praćenje napretka u provedbi te indikativni financijski okvir za provedbu u kojem su procijenjena potrebna financijska sredstva.

Planirana sredstva za provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u Nacionalnim planovima procjenjuju se u ukupnom iznosu od oko 5 milijardi eura od čega je vrijednost planiranih sredstava za provedbu Nacionalnog plana za razvoj željezničke infrastrukture procijenjena na više od 4 milijarde eura, dok je vrijednost planiranih sredstava za provedbu Nacionalnog plana upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza procijenjena oko 823,6 milijuna eura.

Inače, Nacionalni planovi određuju projekte i aktivnosti te izvore financiranja potrebnih za provedbu ciljeva, utvrđenih u nedavno donesenoj Strategiji razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine, odnosno aktivnosti, projekti i mjere koje će odrediti nadolazeće desetljeće posvećeno ulaganjima i razvoju željezničkog sustava među kojima treba istaknuti:
  • rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica;
  • unaprjeđenje i obnova-izgradnja drugog kolosijeka te izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dionicama željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska;
  • projekt izgradnje drugog kolosijeka, modernizacije i obnove na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani željezničke pruge M203 Rijeka – Šapjane – DG;
  • rekonstrukcija kolodvora Šapjane i stajališta Permani i rekonstrukcija SS uređaja na dionici Jurdani – Šapjane;
  • unaprjeđenje voznog parka nabavkom putničkih i teretnih vlakova;
  • aktivacija i svrsishodnije iskorištavanje imovine javnih željezničkih društava;
  • informatizacija sustava podrške poslovnim procesima željezničkih društava.


Najave