Vlada RH: Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Županije

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko - goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko - goranske županije.

Predmetnom Odlukom daje se suglasnost na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od dana 27. siječnja 2022. godine kojom se obuhvat lučkog područja luke Mošćenička Draga pod nadležnošću Lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga proširuje za 14.498 m², sa 24.871 m² na 39.369 m².

Proširenje lučkog područja provodi se radi optimizacije položaja planiranog primarnog i sekundarnog lukobrana te usklađenja obuhvata lučkog područja s prostornim planom uređenja Općine Mošćenička Draga.

Izgradnjom sekundarnog lukobrana omogućit će se siguran vez za cca 11 plovila, dok će planirana izgradnja primarnog lukobrana omogućiti zaštitu obale čija je izgradnja dovršena 2021. godine.

Pisane vijesti