Vlada RH: Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Betini

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Betini.

Predmetnom odlukom daje se suglasnost na Odluku Županijske skupštine kojom se ovlašteniku koncesije, društvu  BRODOGRADILIŠTE I MARINA d.o.o. iz Betine, produžuje rok trajanja koncesije za narednih 8 godina, zaključno do 30. ožujka 2029. godine. Smanjuje se i površina pomorskog dobra danog u koncesiju s postojećih 46.578 m² na 36.627 m², dok se koncesijska naknada u produženom razdoblju korištenja koncesije povećava, stalni dio s postojećih 0,70 kn/m² na 11 kn/m², a promjenjivi dio s postojećih 2% na 4% prihoda luke.
 
Napomenimo i to kako u narednom razdoblju ovlaštenik koncesije u luci planira ulaganja usmjerena na unaprjeđenje sigurnosti gatova, implementaciju sigurnosnog i nadzornog sustava, ugradnju zelenog otoka, izgradnju punionice za električna vozila te opremanje praonice rublja. Visina investicijskog ulaganja procijenjena je na iznos od cca 3,5 milijuna kuna, dok je rok povrata investicije 7 godina.
 
Dodajmo kako je Ovlaštenik koncesije i ovlaštenik ugovora o koncesiji za luku posebne namjene - brodogradilište u Betini, koja je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 7. lipnja 2018. produljena do zaključno 2029. godine. Produljenje ove koncesije omogućit će kontinuitet poslovanja brodogradilišta i marine.

Pisane vijesti