Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedloga Zakona o željeznici (EU)

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga zakona o željeznici (EU).

Usvajanjem predmetnog zakonskog prijedloga provodi se potpuno usklađivanje hrvatskog pravnog sustava s pravnom stečevinom Europske unije na način da se u isti prenose odredbe Direktive (EU) 2016/2370 o izmjeni Direktive 2012/34/EU.

Zakonom se uređuju pravila koja se odnose na uslugu prijevoza i upravljanje željezničkom infrastrukturom, na neovisnost upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, izdavanje i ukidanje dozvola, željezničke usluge i naknade, ne-diskriminirajući  pristup željezničkoj infrastrukturi i željezničkim uslugama, te pravni status željezničke infrastrukture.

Istim se uređuje i pitanje naknada za financiranje željezničke infrastrukture po naplaćenoj trošarini za energente, kao i ovlasti tj. obveze inspektora, prekršaji te s njima povezane novčane kazne.

Dodajmo kako su neke od značajki ovoga Zakona i liberalizacija tržišta pružanja usluga željezničkog prijevoza putnika, uvođenje javnog nadmetanja za dodjelu ugovora o javnim uslugama u željezničkom prometu (PSO ugovori) te povjeravanje poslova inspekcijskog nadzora nadležnom Regulatornom tijelu (HAKOM).

Zaključimo kako za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu.


Najave