Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

2023.
 • ODLUKA - o uspostavljanju državnih linija (NN 150/23)
 • PRAVILNIK - o numeraciji linija u javnom linijskom pomorskom prometu (NN 150/23)

2022.
 • ZAKON - o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/22)

2020.
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 122/20)
 • ODLUKA - o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju izvanredne teretne linije Zadar - Ancona i obratno u međunarodnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (NN 59/20)
 • ODLUKA - o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju izvanredne brzobrodske linije Olib - Silba - Premuda - Zadar i obratno radi opskrbe otoka (NN 59/20)
 • ODLUKA - o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 59/20)
 • ODLUKA - o uvođenju izvanredne teretne linije Zadar - Ancona i obratno u međunarodnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (NN 48/20)
 • ODLUKA - o uvođenju izvanredne brzobrodske linije Olib - Silba - Premuda - Zadar i obratno radi opskrbe otoka (NN 36/20)
 • ODLUKA - o privremenoj obustavi javnog prometa (NN 34/20)
 • ODLUKA - o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 34/20)

2019.
 • ZAKON - o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 121/19)
 • ZAKON - o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 98/19)

2017.
 • PRAVILNIK - o načinu evidentiranja izdanih i iskorištenih putnih karata u javnom pomorskom prometu (NN 100/17)
 • PRAVILNIK - o dopuni Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 56/17)
 • PRAVILNIK - o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 41/17)

2016.

 • ZAKON - o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 56/16)

2015.

 • UREDBA - O JEDINSTVENOM SUČELJU ZA FORMALNOSTI U POMORSKOM PROMETU (NN 119/15)
 • ISPRAVAK PRAVILNIKA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU (NN 56/15)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU (NN 52/15)

2014.

2013

 • PRAVILNIK - O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG LINIJSKOG POMORSKOG PROMETA (NN 80/13)
 • PRAVILNIK - O ISPRAVAMA, DOKUMENTIMA I PODACIMA O POMORSKOM PROMETU, TE O NJIHOVOJ DOSTAVI, PRIKUPLJANJU I RAZMJENI, KAO I O NAČINU I UVJETIMA IZDAVANJA ODOBRENJA ZA SLOBODAN PROMET S OBALOM (NN 70/13)
 • ZAKON - o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 80/13)

2011.

 • ZAKON - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (NN 18/11)

2010.

 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR KOJI OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (NN 143/10)
 • UREDBA - O UVJETIMA I VREDNOVANJU KRITERIJA ZA DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (NN 4/10)

2009.

 • ZAKON - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (NN 87/09)
 • ZAKON - o izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 38/09)

2008.

 • UREDBA - o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 145/08)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar koji obavlja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 141/08)

2006.