ARHIVA

15.10.2021.
OBAVIJEST – prijevoznicima koji posjeduju licenciju za međunarodni prijevoz putnika u cestovnom prometu o započetom postupku registracije prijevoznika u skladu sa Uredbom 2018/1240 (ETIAS) i Uredbom 2017/2226 (EES)

--- -------- ---- -------- ---

29.06.2021.
Tablica maksimalnih iznosa sufinanciranja sukladno Odluci Vlade RH o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika (NN 65/21) (.xlsx)
 
--- -------- ---- -------- ---

19.05.2021.
UPUTA - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture jedinicama lokalne samouprave za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza i smjernice za provedbu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19 i 30/21) u dijelu autotaksi prijevoza (.pdf)

--- -------- ---- -------- ---

22.12.2020.
Rješenje o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Austrije a ne vrijede na teritoriju Italije za 2021. godinu (.pdf)
Rješenje o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Italije a ne vrijede na teritoriju Austrije za 2021. godinu (.pdf)
Rješenje o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje ne vrijede na teritoriju Austrije i teritoriju Italije za 2021. godinu (.pdf)

--- -------- ---- -------- ---

07.05.2020.
O B A V I J E S T - prijevoznicima kojima su izdane dozvole za obavljanje linijskog prijevoza putnika autobusima na županijskim i međužupanijskim linijama

--- -------- ---- -------- ---

02.04.2020.
ODLUKA - o oslobađanju plaćanja naknade za dozvole Europske konferencije ministara prometa / CEMT za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine (.pdf)
 
NAREDBA - o privremenom stavljanju van snage Naredbe o ograničenju prometa na cestama (.pdf)
 
MULTIRATERALNI SPORAZUM M324 - o uvjerenjima o osposobljenosti vozača i savjetnika za sigurnost sukladno ADR-u (.pdf)

--- -------- ---- -------- ---

18.03.2020.
ODLUKA - o odstupanju od vremena vožnje i odmora propisanih Uredbom 561/2006 (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća od 15.ožujka 2006. godine (.pdf)


--- -------- ---- -------- ---

20.02.2020.

STUDIJSKA ANALIZA GRADSKOG PROMETA U GRADOVIMA SPLITU I DUBROVNIKU S OSVRTOM NA TAKSI PRIJEVOZ (.pdf)


--- -------- ---- -------- ---

2019.
Objedinjene informacije za pokretanje taxi - prijevozničkog poslovanja (legislativni pregled)
Brošura - objedinjene informacije za pokretanje taxi - prijevozničkog poslovanja
Upute za primjenu novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i pripadajućih Pravilnika >>> više >>>
Popis ovlaštenih ispitnih centara za stjecanje početnih kvalifikacija vozača >>> više >>>
Popis ovlaštenih pravnih i fizičkih  osoba za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe za vozača za prijevoz tereta i putnika >>>
 
--- -------- ---- -------- ---
OBAVIJESTI:
--- -------- ---- -------- ---

28.02.2019.
PRAVILNIK - o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona (NN 20/19)
>>> kartografski prikaz (.pdf)

04.02.2019.
Informacija Ministarstva za inovacije i tehnologije Republike Mađarske o zmjenama u sustavu elektroničke naplate cestarina za teretna vozila

30.01.2019.
Kabotaža u međunarodnom prijevozu tereta u državama članicama EU (.pdf)

--- -------- ---- -------- ---

2018.
O  D  L  U  K  A o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Republike Italije, a ne vrijede na teritoriju Republike Austrije za 2019. godinu
O  D  L  U  K  A o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijede na teritoriju Republike Italije za 2019. godinu
O  D  L  U  K  A o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje ne vrijede na teritoriju Republike Italije i teritoriju Republike Austrije za 2019. godinu
RJEŠENJE - o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za izdavanje licencija za obavljanje kolodvorskih djelatnosti na autobusnim kolodvorima
O  D  L  U  K  A o naknadi za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza putnika
O  D  L  U  K  A kojom se ovlašćuje Hrvatska gospodarska komora za izdavanje knjiga putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
O  D  L  U  K  A o visini naknade za izdavanje knjiga putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
OBAVIJEST - o korištenju proključnih vozila stranih registarskih oznaka na tedritoriju EU >>> više >>>
Vozni redovi autobusnih linija u RH >>>
Skupina za cestovni promet - Zakon o minimalnim plaćama koji se primjenjuje u Njemačkoj od 1. siječnja 2015. - informacija njemačke delegacije i IRU (.pdf)
Zakon o obveznim uvjetima rada za radnike i radnice izaslane na prekogranični rad te za radnike i radnice redovito zaposlene u zemlji (Zakon o izaslanim radnicima) (.pdf)
Zakon o uređivanju opće minimalne plaće (Zakon o minimalnoj plaći) (.pdf)
 
28.01.2018.
Popis ovlaštenih ispitnih centara za stjecanje početne kvalifikacije vozača

--- -------- ---- -------- ---