Uputstvo za postupanje korisnika prava na oslobođenje plaćanja trošarine na pogonsko gorivo za plovidbu

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Uputstvo za postupanje korisnika prava na oslobođenje plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu. Kako se radi o dosta širokom krugu korisnika prava na potrošnju energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (brodovi, jahte, brodice u pomorskoj plovidbi, plovni objekti i čamci u unutarnjoj plovidbi), a koji to pravo ostvaruju na različite načine - Ministarstvo je s ciljem što transparentnijeg načina ostvarivanja prava korisnicima sastavilo Uputstvo koje je objavljeno na Internet stranicama Ministarstva https://mmpi.gov.hr/, odnosno, radi lakše pretraživosti, kao poveznica na sadržaj objavljen je banner na naslovnici pod nazivomUputstvo za korisnike povlastice za plavi diesel“:
 
POMORSKA PLOVIDBA
 
 
UNUTARNJA (RIJEČNA) PLOVIDBA
 
NAPOMENA
>> podaci objavljeni u ovoj tablici podložni su izmjenama i dopunama <<
 
Podsjetimo, temeljem Zakona o trošarinama i pratećeg Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, širok je krug korisnika i gospodarstvenika obuhvaćen pravom oslobađanja od plaćanje trošarine na energente za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila registriranih za gospodarske svrhe.

Plovila odnosno plovni objekti registrirani za djelatnost ribarstva pravo na pogonsko gorivo za plovidbu bez plaćanja trošarine ostvaruju po drugoj pravnoj osnovi, te sa na njih predmetno Uputstvo ne odnosi.

Zakonom o trošarinama (NN. br. 22/13,32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) u članku 101. stavak 1. točka 2. propisano je da se trošarina ne plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, uključujući ribolov i električnu energiju proizvedenu na plovilu, osim uporabe plovnih objekata i plovila za privatne svrhe.

Člankom 92. stavak 3. Zakona propisano je da su korisnici prava na potrošnju energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik, odnosno očevidnik kao vlasnici, brodari ili korisnici leasinga plovnih objekata ili plovila sukladno posebnom propisu.

Stavkom 8. navedenog članka Zakona propisano je da ministar financija, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede te ministra nadležnog za poslove pomorstva, pravilnikom propisuje sadržaj, oblik, način korištenja kartice goriva kao i način korištenja i kontrolu potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi, odnosno plovidbi.