Vlada: Odluka o izboru i zadaćama nositelja operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu RH

 

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izboru i zadaćama nositelja operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, a spomenutom Odlukom za nositelja operativne provedbe Projekta određeno je trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o..

Kako bi se osigurao nastavak Projekta i njegova trajna održivost  spomenutom Odlukom se predlažu odrediti zadaće trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. u provedbi Projekta, kroz uspostavu pravnog okvira za upravljanje postojećom izgrađenom svjetlovodnom infrastrukturom, i to sklapanjem dugoročnih ugovora kojima će se podrobno urediti prava i obveze svih tgovačkih društava obuhvaćenih Projektom.

Također, predlaže se  izraditi kvalitetan  iodrživ poslovni plan koji će sadržavati bitne sastavnice modela rada, zajedničkog održavanja i budućeg zajedničkog ulaganja u dogradnju, proširenje i zajedničko korištenje postojeće i novoizgrađene svjetlovodne infrastrukture od strane svih trgovačkih društava obuhvaćenih Projektom, a u skladu s analizama i smjernicama koje je izadio Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Glavni cilj Projekta je objedinjavanje i kvalitetnije upravljanje viškovima svjetlovodne infrastrukture i kapaciteta trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i trgovačkih društava koncesionara koji upravljaju svjetlovodnom infrastrukturom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Osim navedenog, svrha Projekta je unificiranje i standardiziranje ponude na tržištu elektroničkih komunikacija radi davanja navedene elektroničke komunikacijske infrastrukture i usluga na korištenje svima pod jednakim uvjetima, prema načelu „otvorenog pristupa mreži“ kako bi se omogućio brži i kvalitetniji razvoj veleprodajnog tržišta u ovom segmentu, a time i ostvarivanje zacrtanih ciljeva razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hvatskoj u razdoblju od 2012.-2015. godine.

Za nadzor provedbe Projekta zadužen je Darko Parić, pomoćnik ministra uprave i nacionalni promicatelj digitalnog društva.


PRILOG
Ministar dr.sc. Siniša Hajdaš Dončić: PROJEKT OBJEDINJAVANJA SVJETLOVODNE INFRASTRUKTURE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE