Očitovanje Ministarstva na zaprimljene komentare u javnoj raspravi