Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra danas stupio na snagu

Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 73/20.), koji je danas stupio na snagu, provodi se mjera br. 15 iz Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja 2020., koji je Vlada Republike Hrvatske donijela 7. svibnja 2020. godine, kao jednu od obveza koje je Republika Hrvatska preuzela u okviru Europskog semestra i Nacionalnog programa reformi.

Pravilnikom se smanjuje visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra, koja čini sastavni dio godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u javnoj mreži pokretnih komunikacija, i to na 50% postojećeg iznosa (tako da se dosadašnji faktor 20 zamjenjuje faktorom 10), čime će se omogućiti rasterećenje svim operatorima javnih mreža pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj u iznosu od oko 99,8 milijuna kuna na godišnjoj razini.

Također se osigurava mehanizam kojim će se učinak navedenog smanjenja visine godišnje naknade ravnomjerno primijeniti na sve operatore u sljedećim godinama valjanosti njihovih dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, na način da im se priznaje pravo na povrat razlike između iznosa te naknade uplaćene za zadnje obračunsko razdoblje, prema ranije važećim propisima, i iznosa te naknade utvrđene ovim Pravilnikom.

Donošenjem ovoga Pravilnika nastavlja se provedba rasterećenja investicijskog potencijala operatora elektroničkih komunikacija, u sklopu ukupnoga administrativnog rasterećenja hrvatskog gospodarstva u cjelini, što će pozitivno utjecati na osnaživanje okvira za daljnja ulaganja na tržištu elektroničkih komunikacija, a osobito na poticanje ulaganja operatora u ubrzano uvođenje i razvoj 5G tehnologija i usluga te ostvarivanje potrebnih pretpostavki za izgradnju gigabitnog društva u Republici Hrvatskoj, u svrhu ispunjavanja ciljeva utvrđenih Akcijskim planom "5G za Europu" do 2025. godine.

Vijesti iz medija