Pod predsjedanjem Republike Hrvatske održan četvrti sastanak Mediteranske mreže za provedbu MARPOL konvencije u okviru Barcelonske konvencije - MENELAS

Četvrti sastanak Mediteranske mreže za provedbu MARPOL konvencije u okviru Barcelonske konvencije (Mediterranean Network of Law Enforcement Officials relating to MARPOL within the framework of the Barcelona Convention - MENELAS) održan je  21. i 22. travnja 2021. godine u organizaciji Regionalnog interventnog centra kod iznenadnih onečišćenja Sredozemnog mora (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea - REMPEC) i pod predsjedanjem Republike Hrvatske.

Uz predstavnike Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, na sastanku su sudjelovali brojni predstavnici mediteranskih zemalja potpisnica Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (Barcelonska konvencija), predstavnici Europske komisije i Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), kao i predstavnici drugih međunarodnih organizacija iz djelokruga zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata.

Sastanak je ispred Republike Hrvatske u svojstvu predsjedavajuće zemlje u razdoblju 2020. - 2021. otvorio kap. Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, koji je tom prilikom istaknuo značaj mreže u provedbi zaštite Sredozemnog mora od onečišćenja te je ukazao na prilike koje mreža pruža radi razmjene informacija i iskustava s drugim tematskim regionalnim i međunarodnim organizacijama u čijem je djelokrugu provedba MARPOL konvencije.

Dnevni red četvrtog MENELAS sastanka obuhvatio je niz značajnih tema iz područja provedbe međunarodnih propisa o zaštiti mora. Potrebno je istaknuti kako je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske predstavilo inicijativu radi istraživanja mogućnosti za definiranje kriterija za naknadu ekološke štete u morskom okolišu uslijed onečišćenja s pomorskih objekta iznad postojećih naknada materijalne štete. Radi se o inicijalnom pripremnom materijalu kojim je po prvi puta na razini ekspertnih skupina potaknuta rasprava o jačanju instrumenata zaštite mora koji uključuju naknadu ekološke štete te harmonizaciju postupanja ugovornih stranaka Barcelonske konvencije u tom pogledu.


Pisane vijesti