Odobreno 5 hrvatskih projekata na pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava CEF MAP Promet 2019

Slika /slike/foto 7_20/CEF 22-7_20.jpg
Prošli tjedan, 17. srpnja 2020., održan je Odbor za koordinaciju Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) zadužen za prometni sektor na kojem su predstavljeni rezultati evaluacije drugog po redu CEF Promet Poziva u 2019. godini za dodjelu bespovratnih sredstava. Hrvatskoj je za financiranje odobreno 5 projekata ukupne vrijednosti  23,3 milijuna eura, od čega će se kroz CEF sufinancirati 19,8 milijuna eura. U tijeku je priprema za sklapanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između korisnika i Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA), te se očekuje da će isti biti sklopljeni tijekom rujna 2020.

Trenutno Hrvatska ukupno broji  41 ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz područja prometa koji se sufinanciraju kroz CEF instrument, a čija ukupna vrijednost iznosi  53,07 milijuna eura, od čega se iz bespovratnih sredstava financira 426,21 milijun eura.

Projekti koji su odobreni:

1. Unaprjeđenje željezničke infrastrukture kroz uspostavu mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole
Projekt je vrijedan 17,07 milijuna eura, a njime će HŽ Infrastruktura uvesti sustav za automatsku kontrolu željezničkih vozila u prometu i to na dionicama koje se nalaze na osnovnoj TEN-T mreži. Na 10 lokacija uspostavit će se mjerne postaje s pripadajućom opremom, a iste će biti povezane s jedinstvenim upravljačko-nadzornim centrom. Različita oprema će pomoću senzora prikupljati podatke o različitim parametrima vozila te će se ti podaci automatski prikupljati i razmjenjivati između kolodvora i stajališta te s jedinstvenim upravljačko-nadzornim centrom.

2. Izrada projektne dokumentacije za novu vertikalnu obalu u luci Vukovar
Projekt je vrijedan 1,68 milijuna eura i njime Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove vertikalne obale na dijelu na kojem obala nije izgrađena s pripadajućim kolosijecima te spojem na postojeću željezničku infrastrukturu. Projektom bi se spriječilo štetno djelovanje visokih voda na lučkom području te bi se trenutno neiskorišteni prostor neposredno uz obalu stavio u funkciju luke čime bi se povećao kapacitet i konkurentnost luke Vukovar.

3. Implementacija SESAR programa  2019 – IOP temeljni projekt
Radi se o zajedničkom projektu partnera iz 17 zemalja pod koordinacijom Upravitelja implementacije SESAR-a (SESAR Deployment Manager), vrijednosti 40 milijuna eura. HKZP i ostale članice COOPANS-a ne participiraju u dodijeljenim sredstvima, već u projektu sudjeluju radi važnosti pristupa podacima. Projekt se sastoji  od prvih koraka za implementaciju Flight Object Interoperability-a (FO IOP-a) u većem broju EU centara što je preduvjet za daljnji razvoj i uvođenje sustava kojim će se osigurati interoperabilnost i pravovremena dostupnost podataka o zračnom prostoru, značajkama zrakoplova i samim putanjama.

4. Sigurno vanjsko teretno parkiralište Žitnjak
Projekt je vrijedan 3,17 milijuna eura i njime Zagrebački holding d.o.o.planira izgraditi sigurno i zaštićeno teretno parkiralište sa svim popratnim sadržajima u svrhu osiguranja sigurnosti i odmora, kapaciteta 63 vozila, na lokaciji podružnice Robni terminali na Žitnjaku sukladno svim sigurnosnim standardima EU, čime se općenito doprinosi većoj razini sigurnosti cestovnog prometa.

5. Priprema FAIRway 2 radova na Rajna-Dunav koridoru
Korisnik je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a projekt će se provoditi zajednički s partnerima iz Austrije i Srbije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,29 milijuna eura, dok hrvatski dio iznosi 1,38 milijuna eura. Ovim ugovorom predviđena je izrada studija kao podloga za buduće radove u svrhu otklanjanja uskih grla na zajedničkoj hrvatskoj/srpskoj trasi Dunava, što je dio šireg projekta rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njenih pritoka.

Vijesti iz medija