Nautika

NAUTIČKA SIDRIŠTA

Grafički prikaz nautičkih sidrišta

Uvjeti za korištenje

Nautički promet - kumulativno za 2013. godinu

USLUGA SMJEŠTAJA NA JAHTAMA I BRODICAMA U VREMENSKOM RAZDOBLJU OD 01.01. DO 31.12. 2014. GODINE

INFORMACIJE VLASNICIMA PLOVILA VEZANE UZ UPIS PLOVILA U HRVATSKE REGISTRE PLOVILA:


NAPOMENA
- isprave koje izdaju nadležna tijela Republike Mađarske kao i Slovačke Republike priznaju se u skladu sa potpisanim Memorandumima o razumijevanju iz 2006. godine
- ova tablica nije konačna već će se naknadno nadopunjavati novim ovlaštenjima

 
Strategija razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2019.
 
Studija razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske 


Hrvatski registar brodova

Nauitika - dokumenti, propisi i obrasci >>>


-------------------------------


PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU JAHTI I BRODICA sukladno odredbama Pomorskog zakonika (Narodne Novine 181/04) i Pravilnika o brodicama i jahtama propisuju tehničke zahtjeve u svrhu utvrđivanja sposobnosti brodice i jahte za plovidbu u svezi sa:
 1. Sigurnošću ljudskih života, brodice, jahte ili imovine.
 2. Sprečavanjem zagađivanja pomorskog okoliša uljem, štetnim tvarima, otpadnim vodama i smećem.
 3. Zaštitom morskog okoliša od štetnog djelovanja sustava protiv obraštanja trupa.
 4. Zaštitom na radu, smještajem posade i putnika na jahti i brodici.
 5. Sprečavanjem zagađivanja zraka.
 6. Uvjetima za prijevoz putnika.
 7. Sigurnošću uređaja za rukovanje teretom.

Pravila uključuju odredbe europske Direktive 94/25/EZ s dopunama koje se odnose na:

 1. Temeljne zahtjeve kojima moraju udovoljavati plovila.
 2. Postupke ocjene sukladnosti.
 3. Postupak certifikacije (provedbu odobrenog postupka ocjene sukladnosti i izdavanje potvrde o gradnji).
 
Pravila se sastoje od četiri odjeljka:
 1. Odjeljak 1. - OPĆENITO
 2. Odjeljak 2. - NADZOR / OCJENA SUKLADNOSTI TIJEKOM GRADNJE BRODICA I JAHTI, kojim se propisuju:

a. temeljni tehnički zahtjevi,
b. postupci ocjene sukladnosti projekta i gradnje plovila,
c. certifikacija plovila za razonodu prema Direktivi 94/25/EZ s dopunama,
d. statutarna certifikacija brodica i jahti hrvatske državne pripadnosti.

Za nove izvedbe brodica i jahti obvezni datum primjene ovih zahtjeva jest ne kasnije od 1. siječnja 2006. godine.

Za postojeće izvedbe brodica i jahti, odnosno izvedbi jahti i brodica odobrenih od Registra do datuma stupanja na snagu ovih Pravila, obvezni datum primjene ovih zahtjeva jest ne kasnije od 1. siječnja 2008. godine.

Odjeljak 3. - PREGLEDI JAHTI, kojim se propisuju tehničke norme za obavljanje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu jahti.
Početak primjene ovih zahtjeva jest od prvog pregleda jahte koji dospijeva nakon 1. ožujka 2005. godine.

Odjeljak 4. - PREGLEDI BRODICA, kojim se propisuju tehničke norme za obavljanje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodica i zahtjeve prilikom gradnje brodica za osobne potrebe.

Početak primjene ovih zahtjeva jest od prvog pregleda brodice koji dospijeva nakon 1. ožujka 2005. godine.