Vlada RH: Usvojena Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Marina Gruž

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj 107. sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Marina Gruž, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika.

Usvojenom Odlukom produžuje se rok ovlašteniku koncesije, društvu Laguna trade d.o.o., za izgradnju i dostavu uporabne dozvole za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Marina Gruž, s dosadašnje 3 godine na 4 godine od zaključenja Ugovora o koncesiji, iz razloga nemogućnosti pristupa gradskoj infrastrukturi.

Naime, rekonstrukcijom postojeće Lapadske obale, odnosno izgradnjom šetnice s infrastrukturnim priključcima i gradnjom priobalnog područja, Luka Marina Gruž trebala je imati spoj s kopnom kao i pristup obalnoj infrastrukturi za Bazen 2 luke. Budući da ta rekonstrukcija nije realizirana, posljedično nije omogućen pristup Bazenu 2 luke niti je omogućena opskrba iste infrastrukturom  (vodovod, odvodnja, električna energija), te luka nije mogla dobiti uporabnu dozvolu u predviđenom roku.

Ovlaštenik koncesije je dužan predati Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture produženje garancije za dobro izvršenje posla s rokom važenja do 1. siječnja 2020. godine, to jest 6 mjeseci od isteka roka za predaju uporabne dozvole, te je isti do sada uredno platio stalni dio koncesijske naknade u iznosu od 435.416,00 kuna godišnje, dok u luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Marina Gruž uložit će iznos od 77.695.930,00 kuna.


Pisane vijesti