B) Zaštita mora od onečišćenja

Nacionalni propisi :
 
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN 23/2020)
 • UREDBA - o izmjenama Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/18)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN 41/2017)
 • UREDBA - o izmjenama i dopuni Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 39/2017)
 • PRAVILNIK - o dopuni Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN 53/16)
 • PRAVILNIK - o dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja (NN 29/16)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN 79/15)
 • PRAVILNIK - o prijevozu opasnih tvari u unutarnjim vodama (NN 106/08
 • PLAN - intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/08)
 • PRAVILNIK - o zaštiti morskoh okoliša u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske (NN 47/08)
 • PRAVILNIK - o upravljanju i nadzoru vodenog balasta (NN 55/07, NN 128/12)
 • PRAVILNIK - o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN 51/05, NN 127/10, NN 34/13, NN 88/13)
 • PRAVILNIK - o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari u pomorskom prometu (NN 79/96, NN 76/02)
 • PRAVILNIK - o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 90/05)
 • PLAN - intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj  (NN 8/97)

Međunarodni propisi :

 • PROTOKOL - o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova, 1975., Barcelona (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori 12/77, Narodne novine, Međunarodni ugovori 12/93); Izmjene i dopune, novi naziv: Protokol o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova ili spaljivanjem na moru, 1995 (Narodne novine, Međunarodni ugovori 17/98) - Izmijenjen i dopunjen Protokol još nije stupio na snagu
 • International convention on civil liability for oil pollution damage, 1992 ; Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem iz 1992.
 • Resolution leg. 1 (82) adopted on 18 october 2000 ; Rezolucija leg. 1 (82) usvojena 18. listopada 2000.
 • International convention on the establishment of an international fund for compensation for oil pollution damage, 1992 ; Međunarodna konvencija o osnivanju međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992.
 • Resolution leg. 2 (82) adopted on 18 october 2000 ; Rezolucija leg. 2 (82) usvojena 18. listopada 2000.
 • Protocol at 2003 to the international convention on establishment of an international fund for compensation for oil pollution damage, 1992 ; Protokol iz 2003. godine na međunarodnu konvenciju o osnivanju međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992.