Međunarodni ugovori 4.

4. UGOVORI O ISKORIŠTAVANJU POMORSKIH BRODOVA

  • Međunarodna konvencija za ujednačavanje nekih pravila o teretnici, potpisana u Bruxellesu, 25. kolovoza 1924. (NN-međunarodni ugovori 1/92)
  • Protokol iz 1968. o izmjeni međunarodne konvencije za izjednačenje nekih pravila o teretnici iz 1924. i Protokol iz 1979. o izmjeni međunarodne konvencije za izjednačenje nekih pravila o teretnici  (NN-međunarodni ugovori 3/95)
  • Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem iz 1974. o odgovarajućim protokolima iz 1976. i 1990. godine (NN-međunarodni ugovori 2/77)
  • Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine (1976.) (NN-međunarodni ugovori 2/92)
  • Protokol (1976.) Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem (1974) (NN-međunarodni ugovori 2/97)
  • Protokol (1990.) Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem (1974.) (NN-međunarodni ugovori 2/97)
  • Međunarodna konvencija o privremenom zaustavljanju pomorskih brodova – potpisana u Bruxellesu,vibnja1952. (NN-međunarodni ugovori 1/92