Međunarodni ugovori 2

2. SIGURNOST PLOVIDBE

 • Konvencija o traganju i spašavanju na moru 1979 (NN- međunarodni ugovori 14/96)
 • Konvencija o međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru 1972 (NN-međunarodni ugovori 1/92)
 • Memorandum o suglasnosti Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike u operacijama traganja i spašavanja na Jadranskom moru (NN-međunarodni ugovori 4/01)
 • Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Slovenije o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u sjevernom dijelu sjevernog Jadrana (NN-međunarodni ugovori 4/01)
 • Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe na području sjevernog i srednjeg Jadrana (NN-međunarodni ugovori br. 4/01)
 • Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Slovenije o obveznom sustavu javljanja brodova u Jadranskom moru (NN-međunarodni ugovori br. 4/01)
 • Memorandum  o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava upravljanja pomorskom plovidbom na Jadranu (VTS sustav), (NN-međunarodni ugovori 4/01)
 • Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti između vlade republike hrvatske i vlade talijanske republike o uspostavi zajedničkog sustava upravljanja pomorskom plovidbom na Jadranu (NN-međunarodni ugovori 4/01)
 • Uredba o objavi Memoranduma o suglasnosti Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike u operacijama traganja i spašavanja na Jadranskom moru (NN-međunarodni ugovori br. 4/01)
 • Uredba o objavi Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Slovenije o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u sjevernom dijelu sjevernog Jadrana (NN-međunarodni ugovori br. 4/01)
 • Uredba o objavi Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u području sjevernog i srednjeg Jadrana (NN-međunarodni ugovori 4/01)
 • Konvencija o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu (NN 1/92)