Međunarodni ugovori 1

1 . MORSKI I PODMORSKI PROSTORI REPUBLIKE HRVATSKE

  • Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (NN-međunarodni propisi 9/2000)
  • Sporazum između vlada Republike Hrvatske i Republike Italije o razgraničavanju epikontinentskog pojasa između dviju zemalja (NN-međunarodni ugovori i drugi sporazumi 28/70)