Međunarodni propisi 5.

5. POMORSKE NESREĆE

  • Međunaroda konvencija o spašavanju iz 199. (NN-međunarodni ugovori br. 9/98)
  • Međunarodna konvencija za ujednačavanje nekih pravila o sudaru brodova (NN-međunarodni ugovori 1/92)
  • Međunarona konvencija za ujednačaanje nekih pravila o krivičnoj nadležnosti za sudar i duge plovidbene nezgode, potpisana u Bruxellesu, 10. svibnja 1952. (NN-međurodni ugovori 1/92)
  • Međunarodna konvencija za ujednačavanje nekih pravila o gađanskoj nadležnosti za sudar, potpisana u Bruxellesu, 10. svibnja 1952. (NN-međunarodni ugvori 1/92)