Međunarodni propisi 2.3.

2.3. Tehnička pravila Hrvatskog registra brodova
  • Međunarodna konvencija o zaštiti  ljudskih života na moru (SOLAS ) 1974 (NN-međunarodni ugovori 1/92)
  • Protokol iz 1978. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskih života na moru (NN-međunarodni ugovori 1/92)
  • Protokol iz 1988. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskih života na moru (NN-međunarodni ugovori 13/99)
  • Međunarodna konvencija o teretnim linijama, 1966 (NN-međunarodni ugovori 1/92)
  • Protokol iz 1988. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju o teretnim linijama, 1966 (NN-međunarodni ugovori 13/99)
  • Međunarodna konvencija o baždarenju brodova, 1969 (NN-međunarodni ugovori 1/92)
  • Međunarodna konvencija o sigurnosti kontejnera (CSC), 1972 (NN-međunarodni ugovori 1/92)