Klasifikacija morskih područja za putničke brodove i brza putnička plovila koji obavljaju putovanja između luka u Republici Hrvatskoj