A) Pomorstvo


1 . Morski i podmorski prostori Republike Hrvatske

 • RJEŠENJE - o imenovanju predsjedavajućeg i članova središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru (NN 92/08)
 • RJEŠENJE - o imenovanju predsjedavajućeg, dijela članova i dijela zamjenika članova stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru (NN 92/08)
 • UREDBA - o organizaciji i načinu rada središnje koordinacije, stručnog tijela i područnih jedinica koordinacije tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa republike Hrvatske na moru (NN 77/08)
 • PRAVILNIK - o uvjetima za izdavanje odobrenja za polaganje cjevovoda i održavanje podmorskih kabela i cjevovoda u epikontinentalnom pojasu Republike Hvatske (NN 126/07)
 • ODLUKA - hrvatskog Sabora o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (NN 157/03)
 • ODLUKA - o dopuni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (NN 77/04)
 • UREDBA - o pristupu, prolasku i boravku stranih ratnih i znanstvenoistraživačkih brodova u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 19/95, 21/03)
 • PRAVILNIK - o obavljanju podvodnih aktivnosti (NN 47/99, 23/03, 52/03 i 56/03)
 • PRAVILNIK - o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)
 • PRAVILNIK - o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 97/98.)
 • PRAVILNIK - o uvjetima pod kojima strane pravne i fizičke osobe smiju obavljati istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskog dna i/ili morsko podzemlja unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 116/98)
 • NAREDBA - o ustanovljavanju zabranjenih zona u hrvatskim unutrašnjim morskim vodama (NN 66/94)
 • Međunarodni ugovori

 
2. Sigurnost plovidbe

 • ZAKON - o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN 30/21)
 • PRAVILNIK - o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe (NN 39/20)
 • ODLUKA - Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (NN 33/20)
 • RJEŠENJE - o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar (NN 33/20)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 32/20)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za sigurnost plovidbe (NN 14/20)
 • ZAKON - o lučkim kapetanijama (NN 118/18)
 • ZAKON - o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka ( NN 108/17)
 • PRAVILNIK - o izmjeni Pravilnika o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe  (NN 54/17)
 • PRAVILNIK - o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (NN 138/15NN 116/16)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (NN 83/16)
 • PRAVILNIK - o načinu, uvjetima i ovlastima za obavljanje upravne istrage pomorske nesreće (NN 69/16)
 • PRAVILNIK - o dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 29/16)
 • UREDBA - o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda (NN 122/15)
 • ODLUKA - o izmjenama Odluke o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi (NN 76/15)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 33/15, NN 86/15)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (NN 140/14)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 112/14)
 • PRAVILNIK - o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (NN 79/13)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 5/11)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 38/08)
 • PRAVILNIK - o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 34/97, NN 41/99, NN 27/00, NN 127/05, NN 38/08, NN 39/11, NN 112/14)
 • PRAVILNIK - o službenoj odori službenika i namještenika Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora (NN 110/06)


2.1. Plovni putovi, plovidba i peljarenje

Grafički prikaz klasifikacije morskih područja za putničke brodove i brza putnička plovila koji obavljaju putovanja između luka u Republici Hrvatskoj
 

 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju (NN 83/21)
 • NAREDBA - o izmjenama i dopunama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala (NN 53/19)
 • PRAVILNIK - o izmjenama Pravilnika o putnom listu (NN 55/19)
 • NAPUTAK - o donošenju i izvršavanju Programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine (NN 111/18)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama pravilnika o pomorskom peljarenju (NN 43/18)
 • NAREDBA - o izmjeni i dopunama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prilaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala (NN 104/16)
 • ZAKON - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA (NN 152/14)
 • PRAVILNIK - O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POMORSKE KABOTAŽE U REPUBLICI HRVATSKOJ (NN 56/14)
 • NAREDBA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAJVEĆOJ DOPUŠTENOJ VISINI NAKNADE ZA USLUGE PELJARENJA U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE (NN 68/10)
 • PRAVILNIK - o oznakama i načinu označavanja na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 50/07)
 • NAREDBA - o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali Ždrelac i Vela Vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim, Koločepskim, Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjega kanala, Murterskoga mora i Žirjanskoga kanala (NN 9/07)
 • PRAVILNIK - o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 127/05, NN 38/08)
 • PRAVILNIK - o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja (NN 125/05, NN 126/08)
 • ZAKON - o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate (NN 48/04)
 • PRAVILNIK - o oznakama na plovnim putovima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 40/94)
 • PRAVILNIK - o pomorskom peljarenju (NN 17/95, NN 39/08)
 • NAREDBA - o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 22/05)
 • NAREDBA - o kategorijama plovidbe pomorskih brodova (NN 46/06, NN 48/08)
 • NAREDBA - o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske (NN 105/97)
 • Međunarodni ugovori

 
2.2. Brod

 • ISPRAVAK PRAVILNIKA - o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova (NN 142/23)
 • PRAVILNIK - o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova (NN 131/23)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema (NN 109/22)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja (NN 109/22)
 • PRAVILNIK - o izmjenama Pravilnika o pomorskoj opremi (NN 145/21)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (NN 106/21)
 • PRAVILNIK - o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe (NN 106/21)
 • PRAVILNIK - o raspremi pomorskih objekata (NN 83/21)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sredstva za signalizaciju (NN 7/21)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sigurnosna zaštita brodova (NN 41/20)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN 13/20)
 • PRAVILNIK - o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova (NN 13/20)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda (NN 8/20)
 • ZAKON - o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (NN 96/19)
 • PRAVILNIK - o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (NN 88/18)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju kontejnera (NN 69/18)  
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, radiooprema (NN 28/19)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Brodovi u polarnim vodama (NN 69/18)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta (NN 69/18)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz putnika (NN 32/18)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade (NN 32/18)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje (NN 32/18)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja (NN 32/18)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, protupožarna zaštita (NN 122/16)
 • PRAVILA -  o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (NN 39/16)
 • PRAVILNIK - o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis (NN 124/15)
 • PRAVILNIK - o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata (NN 124/15)
 • PRAVILNIK - o dopunama Pravilnika o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova (NN 124/15)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sprječavanje onečišćenja (NN 97/15)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomagala za navigaciju (NN 97/15)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata, baždarenje (NN 97/15)
 • PRAVILNIK - o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda (NN 87/15)
 • PRAVILA - o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (NN 85/15)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN 55/15)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stabilitet (NN 54/15)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade (NN 54/15)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema (NN 54/15)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pregrađivanje (NN 54/15)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta (NN 54/15)
 • PRAVILNIK - o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase od 80/100 kg (NN 43/15)
 • PRAVILA - za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (NN 152/14)
 • PRAVILNIK - o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanje trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (NN 69/14)
 • UREDBA -  o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 97/13)
 • PRAVILNIK - o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda (NN 90/13)
 • NAREDBA -  o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije (NN 74/13)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (NN 72/13)
 • ODLUKA - o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu (NN 69/13)
 • PRAVILNIK - o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (NN 58/13)
 • ODLUKA - o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 31. - Sigurnosna zaštita broda (2012)
   (NN 109/12)
 • ODLUKA - o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (2012.) (NN 109/12)
 • PRAVILNIK - o dopuni Pravilnika o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova (NN 99/12)
 • NAREDBA - o izmjenama i dopunama Naredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (NN 80/12)
 • ODLUKA - o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi (NN 88/09)
 • ODLUKA - o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskoh brodova, pomorska oprema - 2009. (NN 85/09)
 • NAREDBA - o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u Upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (NN 38/08)
 • PRAVILNIK - o minimalnim zahtjevima i uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima, brodicama i jahtama (NN 14/08)
 • PRAVILNIK - o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe (NN 10/08)
 • PRAVILNIK - o uvjetima kojima mora udovoljavati strani povni objekat da bi boravio u raspremi u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske (NN 10/08)
 • PRAVILNIK - o mjestima zakloništa (NN 3/08)
 • PRAVILNIK - o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova (NN 3/08)
 • PRAVILNIK - o načinu vijanja zastave i isticanja znakova na brodovima i jahtama (NN 126/07)
 • PRAVILNIK - o obavljanju meteorološke službe na pomorskim brodovima (NN 68/07)
 • PRAVILNIK - o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu (NN 56/00, NN 43/07, NN 40/13)
 • NAREDBA - o kategorijama plovidbe pomorskih brodova (NN 46/06, NN 48/08)
 • PRAVILNIK - o uvjetima i načinu obavljanja pokusne vožnje brodova (NN 10/08)
 • PRAVILNIK - o minimalnoj opremi i sadržaju brodske ljekarne (NN 28/95 i 71/96)
 • PRAVILNIK - o obavljanju meteorološke  službe na pomorskim brodovima (NN 68/07, NN 96/96)
 • PRAVILNIK - o pomorskoj opremi (NN 94/05, NN 3/08, NN 82/16)
 • PRAVILNIK - o istjecanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Rrepublike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (NN 56/00)
 • PRAVILNIK - o sadržaju, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice (NN 53/91, NN 39/08)


2.3. Tehnička pravila

 • PRAVILA - ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA (NN 8/20)
 • PRAVILA - ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (NN 8/20)
 • PRAVILA - O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (73/17)
 • PRAVILA - ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI (NN 19/16)
 • PRAVILA - ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, POMORSKA OPREMA (NN 133/12)
 • ODLUKA - O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA - Dio 16. - POMAGALA ZA NAVIGACIJU, Izmjene i dopune br. 1 (2010.) (NN 82/10)
 • ODLUKA - O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI (2010.) (NN 82/10)
 • ODLUKA - O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2010.) (NN 82/10)
 • ODLUKA - O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA - Dio 31. - SIGURNOSNA ZAŠTITA BRODA (2010.) (NN 82/10)
 • ODLUKA - O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA - Dio 30. - UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU (2010.) (NN 82/10)
 • ODLUKA - O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA - Dio 22. - SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA (2010.) (NN 82/10)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog Registra Brodova - OPĆI PROPISI (2009) (NN 150/08)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog Registra Brodova - ZAVARIVANJE (2002) (NN 150/08)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog Registra Brodova - PREGRAĐIVANJE (2008) (NN 86/08)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog Registra Brodova - POMAGALA ZA NAVIGACIJU (2008) (NN 86/08)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog Registra Brodova - Dio 1. - OPĆI PROPISI (2008.) (NN 86/08)
 • ODLUKA - o  tehničkim pravilima Hrvatskog Registra Brodova - pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti (2008.); Izmjene i dopune broj 1. (NN 86/08)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog Registra Brodova - pravila za statutarnu certifikaciju PUTNIČKIH BRODOVA u nacionalnoj plovidbi (2008.) (NN 86/08)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog Registra Brodova - pravila za statutarnu certifikaciju RIBARSKIH BRODOVA (2008.) (NN 86/08)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog Registra Brodova - pravila za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala (2008.) (NN 86/08)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog Registra Brodova - SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA (2008) (NN 50/08)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog Registra Brodova - RASHLADNI UREĐAJ (2008) (NN 50/08)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog Registra Brodova - STROJEVI (2008) (NN 50/08)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog Registra Brodova - STROJNI UREĐAJ (2008) (NN 50/08)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti (2008) (NN 130/07)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za statutarnu certifikaciju pomorske opreme (2008) (NN 130/07)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2008) (NN 130/07)
 • ODLUKA - o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Opći propisi (2008) (NN 130/07)


ARHIVA

Međunarodni propisi


2.4. Brodice i jahte

 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA (NN 52/20)
 • PRAVILNIK - O VISINI NAKNADE ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG NADZORA I BAŽDARENJA BRODICA (NN 13/20)
 • PRAVILNIK - O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA (NN 13 /20)
 • PRAVILNIK - O DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA (NN 8/20)
 • UREDBA - O IZMJENAMA UREDBE O UVJETIMA ZA DOLAZAK I BORAVAK STRANIH JAHTI I BRODICA NAMIJENJENIH SPORTU I RAZONODI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE (NN 50/2017)
 • NAREDBA - O IZMJENI NAREDBE O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODICA ZA PLOVIDBU I O VISINI NAKNADE ZA BAŽDARENJE BRODICA (NN 42/2017)
 • PRAVILNIK - O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA PLOVILA SA ILI BEZ POSADE I PRUŽANJE USLUGE SMJEŠTAJA GOSTIJU NA PLOVILU (NN 42/2017)
 • ODLUKA - O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI ČAMACA ZA PLOVIDBU I O VISINI NAKNADE ZA BAŽDARENJE ČAMACA (NN7/14)
 • NAREDBA - O VISINI NAKNADA KOJE PLAĆAJU VLASNICI POMORSKIH OBJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ (NN 159/13)
 • NAREDBA - O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODICA ZA PLOVIDBU I O VISINI NAKNADE ZA BAŽDARENJE BRODICA (NN 159/13)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA (NN 137/13)
 • NAREDBA - O VISINI NAKNADE ZA UPIS BRODA, JAHTE I BRODICE U UPISNIK BRODOVA, ODNOSNO JAHTI I OČEVIDNIK BRODICA (NN 14/13)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA (NN 79/12)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA (NN 56/10)
 • PRAVILNIK - O VRSTAMA I KATEGORIJAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA (NN 69/08, NN 83/09-izmjena)
 • PRAVILNIK - o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica (NN 64/05)
 • PRAVILNIK - o uvjetima koje mora zadovoljavati plovni objekt, te fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila (NN 41/05, NN 62/09)
 • PRAVILNIK - o brodicama i jahtama (NN 27/05, NN 18/09, NN 3/08, NN 80/07, NN 57/06)
 • NAREDBA - o visini naknade  za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice (NN 2/05)
 • NAREDBA - o visini naknade za privremeno obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti i brodica (NN 2/05)
 • UREDBA - O UVJETIMA ZA DOLAZAK I BORAVAK STRANIH JAHTI I BRODICA NAMIJENJENIH SPORTU I RAZONODI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE (NN 97/13)


2.5. Posada broda 

 • NAREDBA - o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2023. godinu (NN 8/24)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 85/21)
 • NAREDBA - o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2021. godinu (NN 14/21)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi plovila unutarnje plovidbe (NN 47/20)
 • PRAVILNIK - o izmjenama Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN 13/20)
 • NAREDBA - o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu (NN 7/20)
 • PRAVILNIK - o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 109/19)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopuni Pravilnika o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN 109/19)
 • PRAVILNIK - o izmjenama Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN 109/19)
 • PRAVILNIK - o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika (NN 97/19)
 • PRAVILNIK - o dopuni Pravilnika o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine (NN 42/19)
 • NAREDBA - o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2019. godinu (NN 5/19)
 • ISPRAVAK PRAVILNIKA - o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 77/18)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 69 /18)
 • NAREDBA - o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2017. godinu (NN 10/17)
 • PRAVILNIK - o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine (NN 122/16)
 • PRAVILNIK - o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje (NN 112/16)
 • PRAVILNIK - o dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (NN 31/16)
 • NAREDBA - o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe (NN 4/16)
 • NAREDBA - o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2016. godinu (NN 141/15)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 124/15)
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ Z V - o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode (NN 108/15)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (NN 104/15)
 • PRAVILNIK - o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (NN 32/15)
 • NAREDBA -  mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2015. godinu (NN 18/15)
 • PRAVILNIK -  o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 107/14)
 • PRAVILNIK -  o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 45/14)
 • NAREDBA - o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2014. godinu (NN 31/14)
 • NAREDBA - o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca (NN 137/13)
 • PRAVILNIK - o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 130/13)
 • PRAVILNIK - o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare (NN 99/13)
 • PRAVILNIK - o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje (NN 54/13)
 • NAREDBA - O MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2013. GODINU (NN 14/13)
 • PRAVILNIK - o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti (NN 123/12)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR KOJI OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (NN 143/10)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA (NN 142/10)
 • ISPRAVAK - PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE (NN 33/10, NN 46/13)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA (NN 15/10)
 • PRAVILNIK - o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca (NN 73/09)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 62/09)
 • NAREDBA - o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca (NN 7/09, NN 79/09)
 • NAREDBA - o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi (NN 7/09)
 • PRAVILNIK - o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja s brodova (NN 125/05, NN 126/08)
 • NACIONALNI - kolektivni Ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (NN 59/08)
 • NAPUTAK - o načinu postupanja u radnjama usklađivanja duga i kriterijima za utvrđivanje broja mjesečnih rata za otplatu duga s osnova doprinosa za obvezna osiguranja nastalog po osnovi osiguranja pomoraca (NN 126/07)
 • PRAVILNIK - o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca (NN 120/07)
 • PRAVILNIK - o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07)
 • PRAVILNIK - o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (NN 63/07)
 • PRAVILNIK - o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 50/07, NN 73/09)
 • PRAVILNIK - o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj (NN 56/00, NN 36/05)
 • PRAVILNIK - o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (NN 127/04, NN 5/03, NN 167/03 i NN 8/02)
 • PRAVILNIK - o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (NN 5/03, NN 91/98)
 • PRAVILNIK - o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obavezno mirovinsko i obavezno zdravstveno osiguranje (NN 3/08)


Međunarodni propisi :
- Paris Memorandum Manual for PSC inspectors - volume I
- Manual for PSC inspectors - volume I
- Manual for PSC inspectors - volume II
- Ordinance on the conditions to be met by legal persons providing services of embarkation of armed security personnel on board of Croatian flag ships


3. DRŽAVNA PRIPADNOST, IDENTIFIKACIJA UPIS I BRISANJE BRODA, JAHTE I BRODICE

 • PRAVILNIK - o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (NN 56/00)
 • PRAVILNIK - o upisu brodova u određene upisnika, podaci koji se unose u list a glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova (NN 65/95 i NN 57/04)
 • PRAVILNIK - o načinu, uvjetima i postupku određivanja i vođenja evidencije imena i oznaka brodova i jahti (NN 9/05)


4. UGOVORI O ISKORIŠTAVANJU POMORSKIH BRODOVA

Međunarodni ugovori
5. POMORSKE NESREĆE

 • PRAVILNIK - o istraživanju pomorskih nesreća (NN 9/07)
 • NACIONALNI PLAN - traganja i spašavanja ljudskih života na moru (NN 164/98)


Međunarodni propisi
Klasifikacija morskih područja za putničke brodove i brza putnička plovila koji obavljaju putovanja između luka u Republici Hrvatskoj

>>>