Unije

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
 
Lučka ispostava
UNIJE
Unije bb
51562 Unije
Tel.: +385 51 231 438
Fax.: +385 51 520 313
Kapetan ispostave -
E_mail li-malilosinj@pomorstvo.hr
Radno vrijeme ISPOSTAVA ZATVORENA. DEŽURNA ISPOSTAVA MALI LOŠINJ.
Radno vrijeme sa strankama (-)  
Odmor:  
Napomena: