Susak

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
 
Lučka ispostava
SUSAK
Susak 97
51561 Susak
Tel.: +385 51 239 205
Fax.: +385 51 239 001
Kapetan ispostave -
E_mail li-susak@pomorstvo.hr
Radno vrijeme LUČKA ISPOSTAVA NE RADI. POSLOVE LI SUSAK PREUZELA JE LUČKA ISPOSTAVA MALI LOŠINJ.
Radno vrijeme sa strankama (-) -
Odmor: -
Napomena: Za sve upite obratiti se LI Mali Lošinj.